Adresgegevens

Bezoekadres

Informatiepunt De Groenzoom
Kleihoogt 1
2651 KV Berkel en Rodenrijs

Postbusadres

Beheercombinatie De Groenzoom
Postbus 24
5076 ZG  Haaren

Beheerder

Telefoonnummer beheerder De Groenzoom (Cor Noorman)
06 21 82 44 38

Cor Noorman is sinds begin 2016 de beheerder en gastheer van De Groenzoom. De werkzaamheden van Cor zijn zeer divers. Zo bestaat een groot deel van zijn werkzaamheden het hele jaar uit het inventariseren van de flora en fauna. In het verlengde hiervan heeft hij ook een educatieve rol, o.a. het verzorgen van natuurexcursies door het gebied. Ook heeft hij een signaleringsfunctie, o.a. voor het aangelijnd hebben van honden en mogelijke vandalisme. Verder is Cor het eerste aanspreekpunt voor de pachters van graslandpercelen in De Groenzoom en kunnen omwonenden en gebruikers van het gebied bij Cor terecht voor vragen, op- en aanmerkingen.

U kunt Cor bellen als hij niet in bij het informatiepunt is.

beheer@degroenzoom.nl

www.degroenzoom.nl