Betrokken partijen

Bij De Groenzoom zijn betrokken:

  • Provincie Zuid-Holland
  • Gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland
  • Hoogheemraadschap van Delfland

Wat is ieders rol?
Provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van de Groenblauwe Slinger, waar De Groenzoom deel van uitmaakt. Samen met de andere partijen hebben zij de plannen voor De Groenzoom ontwikkeld. In 2007 ondertekenden deze partijen een bestuursconvenant en een financieringsarrangement voor de ontwikkeling van de Groenzoom en werd de Uitvoeringsorganisatie Groenzoom opgericht.

Sinds juni 2016 is Beheercombinatie De Groenzoom (bestaande uit BTL Realisatie, BTL Advies en Groenaannemingsbedrijf Punt)  verantwoordelijk voor het beheer. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de Bergboezem Berkel.