Doorgeven meldingen

Beheercombinatie De Groenzoom is samen met de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk een veilig, schoon en aantrekkelijk gebied. De beheercombinatie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, zoals het maaien van de vegetatie en het verwijderen van zwerfafval. De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in het gebied. Samen maken we De Groenzoom tot een prachtig gebied, maar mogelijk gaat er door ons toedoen of dat van andere bezoekers en gebruikers ook wel eens iets mis. U kunt dit dan uiteraard melden. Gaat dit over het dagelijks beheer? Dan kunt u contact opnemen met onze beheerder Cor Noorman 06 21 82 44 38. Voor meldingen betreffende veiligheid of oneigenlijk gebruik van het gebied kunt u zich richten tot beide gemeenten via onderstaande links. 

Aarzel niet uw melding met ons te delen. Samen maken we De Groenzoom nog mooier.