Gebruikersplatform

Het gebruikersplatform is opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de inrichting en het beheer met betrekking tot de kernfuncties (terreinbeherende organisatie, gemeente, ambtelijk opdrachtgever), activiteiten in het gebied samen met de terreinbeheerder en andere organisaties te stimuleren en bovendien actief contact te zoeken met de gebruikers van het gebied.

Het is een onafhankelijk platform, maar het staat wel in nauw contact met zowel de gemeente als de beheercombinatie, de bewoners en de gebruikers van de Groenzoom.

Het Gebruikersplatform bestaat uit:

 • Kees van der Kraan als voorzitter
 • Myrthe Brabander als secretaris(bewoner, afgestudeerd aan Hoge Agrarische School)
 • Gerard de Hoog als penningmeester (lid Natuurbescherming)
 • Jos Arends (omwonende en gebruiker)
 • Jasper Blom (planoloog en omwonende)
 • Hayo Broekhuijzen (sportvisserij en huurder)
 • Michel de Koning (pachter voor veebegrazing)
 • Cas Pannekoek (bewoner en voorzitter St. Natuur & Milieu)
 • Ron Soeterbroek (bewoner, was gebruiker van het gebied en lid bewonersorganisatie Oude Leede)
 • Pim Augustijn (werkte voor de provincie in recreatiegebieden)
 • Cees van der Burg (tuinbouwkundige met interesse in gebied van oudsher)
 • Peter Kamminga (betrokken bij aanleg Floriade, Balij en Bieslandse Bos)
 • Hans Sanders (sportief en actief bij Rotta)