Inleiding

De Groenzoom wordt vanaf 2016 beheerd, onderhouden en ontwikkeld door Beheercombinatie De Groenzoom. Deze combinatie bestaat uit BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

Natuurdoelstellingen

  • Wij realiseren verschillende natuurdoeltypen door middel van begrazing of maaien. Hiervoor verpachten wij delen van het gebied aan boeren.
  • Wij stimuleren lokale betrokkenheid en social return. Natuurverenigingen en vogelaars helpen ons bij de ontwikkeling van De Groenzoom. Wij beoordelen continu hoe flora en fauna (o..a grutto, veldleeuwerik, argusvlinder en kleine vuurvlinder) zich ontwikkelen. Wilt u ons hierbij als vrijwilliger helpen? Neem dan contact met ons op.
  • Wij zijn uw gastheer in het gebied. Daarom organiseren wij regelmatig wandelingen. Wilt u meer te weten komen over het gebied? Ga dan een keer met ons mee.

Flyer De groenzoom

Bekijk hier de digitale versie van de flyer over De Groenzoom.

Beheerplan

Klik hier om het beheerplan van de Groenzoom te bekijken.

Klik hier om de beheerkaart van de Groenzoom te bekijken.