Nieuws


13-03-2019 - Natuurwandeling 13-03-2019 gaat niet door

Vanwege de slechte weersverwachtingen gaat de natuurwandeling van vanmiddag niet door. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze beheerder Cor Noorman.

07-03-2019 - Delen De Groenzoom afgesloten vanwege broedseizoen

Op 15 maart start officieel het broedseizoen. Het moment waarop de verschillende soorten (weide)vogels gaan broeden verschilt van soort tot soort en is ook weersafhankelijk. Rust is voor broedende vogels – maar zeker ook voor hazen - een belangrijke voorwaarde.
» lees meer

27-02-2019 - Natgras en plasdras – dringend noodzakelijk voor weidevogels

Nat grasland en plasdrasgebied vormen samen een belangrijke leefomgeving voor de weidevogels die nu, na een lange, vaak uitputtende vlucht vanuit de overwinteringsgebieden terugkeren in Nederland.
» lees meer

13-02-2019 - Informatiebijeenkomst De Groenzoom

Op donderdag 21 maart wordt er in 't Manneke een informatiebijeenkomst gehouden over De Groenzoom. We nemen u aan de hand van korte presentaties en pitches mee in onze activiteiten de afgelopen 3 jaar. Tevens kijken we vooruit, waarbij u uiteraard alle gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.
» lees meer

12-02-2019 - Broedseizoen in De Groenzoom

Hoewel het nog volop winter is kijken wij in De Groenzoom al weer uit naar het voorjaar. In het bijzonder naar de diverse soorten weidevogels die De Groenzoom ieder jaar weer bezoeken en er broeden. We zijn dan ook al volop bezig om de weidevogels een warm welkom te kunnen heten. In dit artikel lichten we dit toe. Ook vragen we uw medewerking gedurende het broedseizoen om deze periode tot een succes te maken.
» lees meer

24-01-2019 - Op zoek naar rammelende hazen

Wat is drijven? Waarom rennen grote groepen hazen in de winter en het vroege voorjaar achter elkaar aan? Wat is het verschil tussen een rammelaar en een moerhaas? Op woensdag 13 februari en 13 maart geeft Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom, u antwoord op al deze vragen en maakt u grote kans om rammelende hazen in actie te zien! Aanmelden voor de natuurexcursies kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

17-01-2019 - Bergboezem

Onder een stralend blauwe lucht fiets ik langzaam over de Boezemweg in de Bergboezem, deelgebied zes van De Groenzoom. In het door sloten doorsneden grasland links van mij scharrelen naar schatting enkele honderden voornamelijk grauwe en grote Canadese ganzen en enkele tientallen soepganzen en nijlganzen. Aan de noordkant van het onverharde pad dat de polder doormidden snijdt, krioelt het van wel duizend of meer kievieten die in en om de ondiepe plassen foerageren. Ook scholeksters en een paar wulpen zoeken er hun kostje bij elkaar.

» lees meer

07-01-2019 - Ook Groenzoom: ganzen

'Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was. Om te voorkomen dat de soort zou uitsterven bedachten we met z'n allen dat het goed zou zijn er een aantal in de natuur uit te zetten.' (Vogelbescherming Nederland)
» lees meer

20-12-2018 - Tafeleend

Rare vogel, die tafeleend: het vrouwtje heeft de neiging om hun overtallige eieren bij de buurvrouw in het nest te dumpen en de woerd trekt nog voor het uitkomen van de jongen in juni al aan zijn stutten.
» lees meer

29-11-2018 - Riet maaien in De Groenzoom

De afgelopen weken klinkt er veel motorgeronk in sommige delen van De Groenzoom. Op de oevers rijden grote maaimachines en in het water ligt een vaartuig dat eenmaal op het land meer weg heeft van een rupsvoertuig uit de WOII. Hard gelag voor natuurliefhebbers, althans op het eerste gezicht, want na het lezen van dit artikel zal, naar ik hoop, alle reden voor bezorgdheid zijn weggenomen.
» lees meer

28-11-2018 - Geen natuurwandeling in december

In december zal er geen natuurwandeling plaatsvinden. De eerstvolgende wandeling in De Groenzoom is op woensdag 13 februari 2019. Meer informatie volgt op onze website en op Facebook.

06-11-2018 - Geslaagde derde natuurwerkdag in De Groenzoom

Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. Verspreid over het land werkt jong en oud tijdens deze dag mee aan de inrichting, het behoud en het herstel van natuur en landschap. De natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen, waaraan jaarlijks ruim 10.000 mensen deelnemen. Landelijk meldde zich een record aantal vrijwilligers: 15.801 voor in totaal 611 locaties. Zaterdag 3 november vond de derde natuurwerkdag in De Groenzoom plaats. Evenals vorig jaar stond het gefaseerd (om en om) knotten van wilgen en het maken van een takkenril op het programma.
» lees meer

23-10-2018 - Porseleinhoen

Op mijn dagelijkse rondje door Deelgebied vier van De Groenzoom zie ik vanochtend een schim schielijk tussen het oevergewas wegschieten. Ik stop, stap af en wacht. Na een klein kwartiertje komt hij weer voorzichtig tevoorschijn: porseleinhoen. Bijzonder!
» lees meer

23-10-2018 - Natuurexcursie De Groenzoom: ‘doortrekkers en wintergasten’

Op woensdag 14 november organiseert beheerder Cor Noorman een natuurexcursie rond het moeras in het centrale deel van De Groenzoom. De wandeling gaat langs brede rietkragen waarin we met een beetje geluk baardmannetjes en de roerdomp kunnen zien. Aanmelden voor deze wandeling kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

19-10-2018 - Grote zilverreiger

De herfst begint zo'n beetje over De Groenzoom neer te dalen. Uitgestrekte ganzenpopulaties van allerhande soorten foerageren in de velden om er hun vetlaag aan te vullen. Je moet twee keer kijken om ze te kunnen onderscheiden in de bruinachtige najaarskleuren van de omgeving.
» lees meer

08-10-2018 - Faunabeheer Rosse Stekelstaart

Jacht vindt in de Groenzoom normaal gesproken niet plaats. Op last van de provincie Zuid-Holland wordt de invasieve exoot Rosse Stekelstaart bejaagd. De provincie heeft een ontheffing ontvangen, waardoor zij ook in de Groenzoom bevoegd is deze soort te bejagen (gepland in week 41 / 42).
» lees meer

04-10-2018 - Derde Natuurwerkdag in De Groenzoom

Zaterdag 3 november a.s. kunnen kinderen én volwassenen deelnemen aan verschillende activiteiten tijdens de derde Natuurwerkdag in De Groenzoom. Deze dag sluit aan bij de landelijke natuurwerkdag, de grootse groene vrijwilligersactie van Nederland. Meer informatie hierover vindt u op natuurwerkdag.nl
» lees meer

30-09-2018 - Brandgans

Vanochtend zie en hoor ik er een paar honderd in deelgebied vier van De Groenzoom: brandganzen. Het is de kennelijke voorhoede van wat nog in aantocht is vanuit het Hoge Noorden; hun aantal neemt met de minuut toe door grote groepen laatkomers. Ze laten zich luid gakkend uit de lucht vallen, hongerig als ze na de lange reis zijn, en landen met de voorpoten als remkleppen vooruit tussen hun soortgenoten die zich inmiddels tegoed doen aan het malse gras. Na nummer driehonderd-zoveel stop ik met tellen en neem mijn toevlucht tot het maken van een ruwe schatting; ik kom uit bij circa vijfhonderd.
» lees meer

28-09-2018 - Natuurexcursies De Groenzoom; ontdek de herfst!

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u deelnemen aan een wandelexcursie in De Groenzoom. Beheerder Cor Noorman begeleidt de excursie en vertelt u over de planten en dieren die u in dit jaargetijde tegenkomt in het natuurgebied. Ondanks dat het herfst is, staan er nog bloemen in bloei en zijn er onder meer dagvlinders, diverse insecten en vogels in het gebied te zien. De wandeling start om 13:00 uur, aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

19-09-2018 - Verrassend veelzijdige informatie tijdens boeiende excursie door De Groenzoom

Op zaterdag 8 september verzamelden zich zo'n 27 belangstellenden op de parkeerplaats aan de Pastoor Verburghweg in Berkel voor een wandelexcursie die georganiseerd is door Natuur- en Vogelwacht Rotta in samenwerking met de Vereniging voor Natuur en Milieubescherming Pijnacker - NMP. Tijdens de tweeënhalf uur durende wandeling door Deelgebied 4 van De Groenzoom - ofwel de Droogmakerij in de Oude of Hooge Polder van Pijnacker - wordt onder leiding van goed ingevoerde gidsen op meerdere plaatsen niet alleen stilgestaan bij de veelzijdige flora en fauna in deze meest noordelijke polder van dit relatief nog jonge natuur- en recreatiegebied. De historische ontstaansgeschiedenis, maar ook hedendaagse knelpunten en uitdagingen aangaande de ontwikkelingen van De Groenzoom, krijgen uitgebreid aandacht.
» lees meer

27-08-2018 - 7 september is Van Leeuwenhoekdag.

Op 7 september 1674 schreef Antoni van Leeuwenhoek in een brief aan de Royal Society in Londen over een vondst die hij deed in het Berkelse Meer. Het is de eerste beschrijving van micro-organismen, de ontdekking van de microwereld, geboorte van de microbiologie.
» lees meer

13-08-2018 - Cultuur- en natuurwandeling “Ontdek De Groenzoom” (vrijdag 21 september, vanaf 19.30 uur)

Wil je op een bijzonder manier De Groenzoom ontdekken? Doe dan vrijdagavond 21 september mee aan de cultuur- en natuurwandeling, waarbij je op verschillende plekken binnen De Groenzoom wordt verrast met dans, muziek, toneel, kunst en historie.
» lees meer

13-08-2018 - Feestdag voor ontdekker van Microben

Vrijdag 7 september wordt een feestdag binnen De Groenzoom. Deze dag staat in het teken van Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van micorben (beestjes, bacteriën en schimmels die je met het blote oog niet kunt zien).
» lees meer

13-08-2018 - Informatiepunt gesloten

Woensdag 15 augustus is het informatiepunt van De Groenzoom (Kleihoogt 1, 2651 KV Berkel en Rodenrijs) gesloten.

Onze beheerder is vanaf 20 augustus tot en met 14 september aan het genieten van een welverdiende vakantie. Gedurende deze periode zal het informatiepunt ook gesloten zijn.

09-08-2018 - Blauwalg binnen De Groenzoom

Binnen de Groenzoom is blauwalg geconstateerd. Contact met het water uit de plassen en sloten binnen De Groenzoom wordt afgeraden voor mens en dier, zoals honden.
» lees meer

26-07-2018 - Ontdek De Groenzoom over het Laarzenpad

Tot en met 8 augustus 2018 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. Na een korte stop in september worden de excursies dan weer vervolgd vanaf oktober. Op woensdag 8 augustus a.s. ontdekt u samen met beheerder Cor Noorman, dit typisch Hollandse polderlandschap te voet. In circa twee uur loopt u over het Laarzenpad rond de Bergboezem (onderdeel van natuurgebied De Groenzoom) en komt u diverse planten en dieren tegen. De wandelexcursie start om 13:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

20-07-2018 - Fietsexcursie door De Groenzoom: ook de moeite waard!

Woensdag 11 juli jl. hebben zich zo'n twintig deelnemers bij de immer gezellige Theetuin De Groenzoom aan de Stropersweg 1 verzameld om vandaar onder leiding van Groenzoombeheerder Cor Noorman het gebied eens per fiets te verkennen. Een van de deelnemers verplaatst zich zelfs per scootmobiel en omdat het overgrote deel van de rit over verharde fietspaden zal gaan, vormt dat geen enkele belemmering.
» lees meer

27-06-2018 - Ontdek De Groenzoom op de fiets

Tot en met 8 augustus 2018 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. Na een korte stop in september worden de excursies dan weer vervolgd vanaf oktober. Op woensdag 11 juli a.s. ontdekt u samen met beheerder Cor Noorman, dit typisch Hollandse polderlandschap per fiets. In circa twee uur bezoekt u het gehele natuurgebied en komt u diverse planten en dieren tegen. De fietsexcursie start om 13:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

15-06-2018 - Natuurexcursie Oostmeerpolder

De weergoden zijn de zeventien deelnemers aan de natuurexcursie van woensdag 13 juni gunstig gezind. Onder een strak blauwe lucht geeft Groenzoombeheerder Cor Noorman tekst en uitleg over alles dat leeft, groeit en bloeit in het moerasgebied en de uitgestrekte rietvelden van de Oostmeerpolder – deelgebied 1 van De Groenzoom.
» lees meer

04-06-2018 - Wandelexcursie in De Groenzoom

Op woensdag 13 juni a.s. kunt u weer deelnemen aan een wandelexcursie in De Groenzoom. Beheerder Cor Noorman begeleidt de excursie en vertelt u over de planten en dieren die u in dit jaargetijde tegenkomt in het natuurgebied. Onder meer dagvlinders en diverse (bestuivende) insecten laten zich in het gebied zien. Er wordt één wandeling georganiseerd om 15:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk tot twee dagen voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

30-05-2018 - Torenvalk

Torenvalk is vooral bekend door het bidden, en ik weet nu waarom hij dat doet. Het hele jaar door bidt torenvalkman dat er een geschikte partner op zijn pad mag komen en dat uit dat partnerschap vooral veel gezonde jongen mogen voortkomen. In deze maanden zijn al die gebeden kennelijk verhoord, want er is nu nauwelijks een biddende torenvalk te bekennen. Hij is druk: liever valt hij nu dagelijks aan op pasgeboren kuikens van scholeksters of andere op de grond nestelende weidevogels om voor zijn eigen jongen te zorgen.
» lees meer

18-05-2018 - Fuut

Nu is het voorjaar echt aangebroken: overal baltsende futen in elke vaart of sloot. De verliefden zwemmen daarbij met de borst omhoog uit het water en met langgerekte hals naar elkaar toe om vervolgens liefdevol tegen elkaar op te zwemmen. Kop en hals vormen samen heel toepasselijk een hart. Zo romantisch! (Hoor ik daar zachtjes Annuncio Mantovani spelen?)
» lees meer

16-05-2018 - Vrijwilligers gezocht voor Recreatiemonitoring De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. In juni 2016 werd het gebied op feestelijke wijze geopend en officieel opengesteld voor recreanten. Beheercombinatie De Groenzoom (Groenaannemingsbedrijf Punt en BTL Realisatie) beheert, onderhoudt en ontwikkelt De Groenzoom sindsdien. Het beheer vindt plaats op basis van een plan waarin het stimuleren van lokale betrokkenheid en recreatief gebruik doelen zijn, naast de natuurdoelstellingen voor het gebied. De beheercombinatie voert diverse tellingen en metingen uit om te toetsen of de gewenste ontwikkelingen plaatsvinden.
» lees meer

14-05-2018 - Natuurexcursie De Groenzoom: 9 mei 2018

Op deze zonovergoten middag vertrekt een groep van 11 belangstellenden vanaf Theetuin De Groenzoom voor een 2 uur durende rondleiding door Deelgebied 3: Noordersingel. Deze vroeger als Voorafsche Polder bekend staande polder ontstond halverwege de negentiende eeuw door droogmaling van uitgestrekte ontveende gebieden. Het beleidsplan van De Groenzoom voorziet erin het karakter van het Oudhollands polderlandschap in ere te herstellen.
» lees meer

01-05-2018 - Extra wandelexcursies in De Groenzoom

Er is zoveel te zien deze maand, dat we nogmaals twee natuurexcursies aanbieden. Op woensdag 23 mei a.s. begeleidt beheerder Cor Noorman wederom twee wandelexcursies in De Groenzoom, dit keer in de Oostmeerpolder-midden. Er wordt een wandeling georganiseerd om 13:00 uur en om 15:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl. Geef duidelijk uw voorkeur voor een tijdstip aan!
» lees meer

19-04-2018 - Natuurexcursies De Groenzoom; vier de lente!

Op woensdag 9 mei a.s. kunt u deelnemen aan twee wandelexcursies in De Groenzoom. Beheerder Cor Noorman begeleidt de excursies en vertelt u over de planten en dieren die u in dit jaargetijde tegenkomt in het natuurgebied. Het is lente, de eerste bloemen staan in bloei en onder meer dagvlinders, diverse (bestuivende) insecten en jonge kievieten laten zich in het gebied zien. Er wordt er een wandeling georganiseerd om 13:00 uur en om 15:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl. Geef duidelijk uw voorkeur voor een tijdstip aan!
» lees meer

16-04-2018 - Natuurexcursie door De Groenzoom: telkens weer interessant

Vandaag gaat de wandeling door Deelgebied 4 dat officieel te boek staat als de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker. Dit gebied is ontstaan nadat reeds in de zestiende eeuw een begin werd gemaakt met uitvening en droogmaling. Op de achtergebleven zware zeeklei ontstonden later veehouderijen en nog veel later ook tuinbouwbedrijven. Mede door een uitgekiend beheerplan van Beheercombinatie De Groenzoom kunnen natuurliefhebbers hier tegenwoordig hun hart ophalen aan de grote diversiteit aan flora en fauna.
» lees meer

09-04-2018 - Gratis compost uit De Groenzoom op te halen

Op zaterdag 21 april a.s. kunnen geïnteresseerden tussen 08:30 uur en 12:00 uur gratis ‘Groenzoomcompost’ afhalen aan de Kleihoogt 60. Om een kruidenrijke vegetatie in het natuur- en recreatiegebied te realiseren worden diverse percelen twee keer per jaar gemaaid. De nieuwe kruidenrijke vegetatie heeft een positief effect op de weidevogels en andere dieren in het gebied. Het maaisel is verwerkt tot compost, waarmee u uw moestuin en bloemenborders kunt verrijken. Op is op, dus zorg dat u op tijd bent.
» lees meer

05-04-2018 - Inzaaien idylle samen met BSO 'De Bonte Eilanden' en BSO 'Smallsteps'

Gisteren, woensdag 4 april, hebben in totaal 40 kinderen van de BSO 'De Bonte Eilanden' uit Pijnacker-Nootdorp en de BSO 'Smallsteps' uit Lansingerland een idylle ingezaaid in De Groenzoom nabij de woonwijk Tolhek.
» lees meer

03-04-2018 - Grutto

Halverwege deze maand heb ik alweer grutto's horen roepen. Hoog boven het veld zie ik ze weer hun fameuze baltsvluchten uitvoeren terwijl ze hun naam zo hard mogelijk roepen: 'grutto, grutto, grutto…'. Wendend en kerend, draaiend en duikend en steeds prachtig afstekend tegen de blauwe ochtendlucht. Rechte snavel, brede witte vleugelstreep, witte vierkante staartbasis met zwarte eindband en roodbruine rug. Snelheidsduivels zijn het.
» lees meer

29-03-2018 - Natuurexcursies ‘Weidevogels’

Op woensdag 11 april a.s. neemt beheerder Cor Noorman u mee naar het glanshaverhooiland in het noordelijke deel van De Groenzoom om meer over weidevogels te vertellen. Vanwege de verwachte grote belangstelling, wordt er een wandeling georganiseerd om 13:00 uur en om 15:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl. Geef duidelijk uw voorkeur voor een tijdstip aan!
» lees meer

28-03-2018 - Inzaaien idylle

Update:Het inzaaien van de idylle in De Groenzoom is verplaatst. We gaan niet vandaag, maar op woensdag 4 april om 15:30 uur inzaaien.

Op 28 maart wordt tussen 13.30 en 14.30 uur in de groenzoom een idylle ingezaaid. Wethouders van Staalduine en Fortuyn van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland strooien, geholpen door kinderen van het kinderdagverblijf Skippy Pepijn, het eerste zaad.
» lees meer

22-03-2018 - Informatiepunt De Groenzoom op 28 maart gesloten

In verband met het inzaaien van een idylle is het informatiepunt op woensdag 28 maart gesloten. Vragen kunt u mailen naar beheer@degroenzoom.nl

19-03-2018 - Velduil

Niets werkt zo rustgevend als ik een vlak boven het gras jagende velduil mag gadeslaan. Uilen worden over het algemeen wel aangemerkt als 'roofvogels van de nacht', maar voor velduil gaat die vlieger (?) niet op, hij jaagt overdag. Als je geluk hebt kun je hem gedurende lange tijd met de kijker volgen. Met zijn wat trage, diepe vleugelslag maakt hij af en toe vaart om direct daarna weer over te gaan in de voor deze roofvogel zo kenmerkende 'laag-bij-de-grondse' zweefvlucht.
» lees meer

15-03-2018 - Bergboezem: van weidevogels tot rammelende hazen

Tweede woensdag van de maand: zoals altijd weer een natuurexcursie in De Groenzoom, dit keer in de Bergboezem, polder aan de zuidgrens van Pijnacker. In dit prachtige polderlandschap komt de flora en fauna na de winter weer langzaam maar zeker op gang. Redenen genoeg om er natuurexcursies te organiseren.
» lees meer

15-03-2018 - Bergboezem gesloten: rust voor rammelende hazen en broedende weidevogels

Van 15 maart tot en met 15 juni is de Bergboezem (onderdeel van natuurgebied De Groenzoom) gesloten voor onbevoegden in verband met het weidevogelbroedseizoen. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom licht toe: “Op deze manier willen wij de weidevogels zo min mogelijk storen, zodat zij rustig hun eieren kunnen uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. Ook hazen willen hun jongen graag laten opgroeien in een rustige omgeving. Tijdens deze periode is de Bergboezem alleen toegankelijk voor enkele weidevogelonderzoekers. Maaiwerkzaamheden door de pachters in het gebied vinden uitsluitend plaats ná het broedseizoen, op zijn vroegst vanaf 16 juni. “
» lees meer

28-02-2018 - Natuurexcursies ‘Weidevogels’

Na een lange winter is het eindelijk zover. De buitelende kieviten met hun karakteristieke jubelende roep boven de weilanden kondigen het naderende voorjaar aan. Het eerste kievitsei kan al rond 10 maart gevonden worden. Op woensdag 14 maart a.s. neemt beheerder Cor Noorman u mee naar de Bergboezem (onderdeel van De Groenzoom) om meer over weidevogels te vertellen. Vanwege de verwachte grote belangstelling, wordt er een wandeling georganiseerd om 13:00 uur en om 15:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl. Geef duidelijk uw voorkeur voor een tijdstip aan!
» lees meer

23-02-2018 - Zeldzame buidelmees in De Groenzoom

Min of meer bij toeval zag ik afgelopen woensdag in De Groenzoom, in het moerasgebied in het centrale deel van de Oostmeerpolder, de voor onze regio zeer zeldzame buidelmees. Dit prachtige, mannelijke exemplaar was bezig om zijn honger te stillen met de zaden van de grote lisdodde. Op nog geen vijf meter afstand gunde de vogel mij hooguit een minuut om enkele foto’s te maken alvorens te verdwijnen tussen het dichte riet.
» lees meer

19-02-2018 - Kerkuil (Tyto alba)

Van al wat aan uilen vrij rondvliegt, is kerkuil mij het liefst. Zijn gezichtssluier heeft de vorm van een spierwit hart, qua vorm geometrisch volmaakt. In dat openvallende lieflijk ogende hartengezicht zit echter een vlijmscherpe en dodelijke haaksnavel verborgen. Als ik kerkuil aankijk, voel ik de nabijheid van een vrije geest die door gitzwarte ogen diep in mijn ziel doordringt.
» lees meer

08-02-2018 - Nieuwe uitgifte pachtpercelen De Groenzoom – Bergboezem Berkel

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom bestaat voornamelijk uit oer-Hollandse polders die worden begraast door koeien en schapen. Beheercombinatie De Groenzoom wil ondernemers uit de omgeving bij het gebied betrekken. Zo krijgen lokale agrariërs de mogelijkheid om weilanden te pachten, die door hen beweid en gemaaid worden om de gewenste natuurdoelen te realiseren. Dit voorjaar worden de pachtpercelen in deelgebied De Bergboezem opnieuw uitgegeven. Op www.pachtbank.nl vindt u nadere informatie.
» lees meer

05-02-2018 - Ransuil

Ransuil (Asio otus) is lang en slank wanneer hij op zijn hoede is, maar opgeblazen, bol en rond in ruste. Soms wordt hij verward met de oehoe, die ook oorpluimen heeft, maar die vogel is veel groter. Ransuil lijkt ook wel wat op de bosuil, maar die heeft een rondere kop en mist de pluimpjes. Ook is hij slanker en heeft opvallende, oranjegele ogen.
» lees meer

05-02-2018 - Informatiepunt woensdag 07-02-2018

I.v.m. ziekte van onze beheerder is het informatiepunt woensdag gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Ben Groenen: ben.groenen@btl.nl

22-01-2018 - Pimpelmees

Ze vliegen weer af en aan in mijn tuin. Ik heb het over de pimpelmezen met hun zenuwachtige gedrag bij het voederhuisje. Even stilzitten voor een foto is er niet bij, Ze wippen voortdurend heen en weer en weer en heen. Astrid van Belle tekent ze veel sneller.
» lees meer

17-01-2018 - Natuurexcursies ‘Rammelende hazen’

De eerste natuurexcursies van 2018 in natuur- en recreatiegebied De Groenzoom gaan weer van start. Hoewel het winter is en het voorjaar nog geruime tijd op zich laat wachten, zijn de vrijgezelle hazenmannen (rammelaars) al in de voorjaarsstemming gekomen. Op woensdag 14 februari en zaterdag 17 februari a.s. neemt beheerder Cor Noorman u mee naar de Bergboezem (onderdeel van De Groenzoom) waar hij u deelgenoot wil maken van een bijzonder en prachtig paringsritueel. Aanmelden kan uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

15-01-2018 - Informatiepunt De Groenzoom op 17-01-2018 gesloten

Woensdag 17-01-2018 is het informatiepunt van De Groenzoom gesloten. Op woensdag 24-01-2018 bent u tussen 13.00 uur en 15.00 uur van harte welkom aan de Kleihoogt 1 in Berkel in Rodenrijs voor meer informatie of het stellen van vragen.

21-12-2017 - Informatiepunt gesloten (23 dec. 2017 t/m 14 jan. 2018)

van 23 december 2017 tot en met 14 januari 2018 is het informatiepunt gesloten en onze beheer met vakantie. Zet 14 februari 2018 en 17 februari 2018 alvast in uw agenda. We organiseren dan de themawandeling 'Rammelde hazen'. Meer info volgt. Voor nu: Hele fijne dagen gewenst!!!
» lees meer

15-12-2017 - Roodborst

Als zangvogel uit de familie van de vliegenvangers heeft roodborst (Erithacus rubecula) met zijn relatief grote ogen en fel oranjerode borst een ongekend hoog knuffelgehalte. Om die reden prijkt Robin in deze tijd van het jaar weer pontificaal op allerlei kerstkaarten. De makers van die suikerzoete taferelen verdenk ik er vaak van opgezette exemplaren te gebruiken, maar dat even terzijde.
» lees meer

04-12-2017 - Staartmees

'Kijk opa, er zitten allemaal kleine bolletjes wol in de boom!' roept mijn kleindochter enthousiast en ze drukt haar neus tegen het raam. 'En ze hebben allemaal een hele lange staart!' voegt ze er giechelend aan toe.
In de kale kersenboom achterin de tuin spartelen een stuk of vijf staartmezen van tak naar twijg en weer terug.
» lees meer

21-11-2017 - Winterwandeling De Groenzoom in kerstsferen!

De laatste excursie van 2017, in natuur- en recreatiegebied De Groenzoom, wordt extra gezellig! Kom u warmen aan onze houtkachel bij de kerstboom en sluit een mooi natuurjaar samen met ons af. De excursie vindt plaats op woensdag 13 december a.s. om 14:00 uur. De eerste natuurexcursie van 2018 start in februari. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursie en vertelt belangstellenden over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursie is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

14-11-2017 - Koperwiek

Koperwiek, met zijn opvallende roodkoperen of roestrode flanken en brede wenkbrauwstreep is slanker en kleiner dan de zanglijster, maar wel met net zoveel donkerbruine stippen op de borst.
» lees meer

08-11-2017 - Geslaagde tweede natuurwerkdag in De Groenzoom

Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud werkt tijdens deze dag mee aan de inrichting, het behoud en het herstel van natuur en landschap. De natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen, waaraan jaarlijks ruim 10.000 mensen deelnemen. Zaterdag 4 november vond de tweede natuurwerkdag in De Groenzoom plaats. Ditmaal stond het knotten van wilgen en het maken van een takkenril op het programma.
» lees meer

27-10-2017 - CO2-neutraal rijden door De Groenzoom

Afgelopen woensdag heeft Beheercombinatie De Groenzoom, vertegenwoordigd door Matthijs Punt (Groenaannemingsbedrijf Punt) en Olaf Janssen (BTL), de sleutels ontvangen van een 100% elektrische bedrijfswagen. “We zijn super trots!”, vertelt Cor Noorman. Als beheerder is hij iedere dag aanwezig in het gebied om de natuurontwikkeling te monitoren, maar ook om praktische zaken op te lossen. Zo kunnen bezoekers blijven genieten van De Groenzoom. Vanwege de grootte van het gebied en het meenemen van benodigd materiaal, is een goede auto nodig. Uiteraard met oog voor duurzame mobiliteit.
» lees meer

26-10-2017 - Spreeuw

Sturnus vulgaris is een zangvogel en hoewel hij het hele jaar in onze streken te zien is, is het een heuse trekvogel, want spreeuwen die in het najaar in onze omgeving verblijven, kwetteren Scandinavisch of Russisch, terwijl onze zomergasten gedurende de wintermaanden lekker van de zon genieten in Zuid-Europa.
» lees meer

24-10-2017 - Najaarsexcursie De Groenzoom op 8 november a.s.

Tot en met maart 2018 wordt elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. De laatste natuurexcursie van 2017 vindt plaats op 13 december 2017, de eerste start in februari 2018. De volgende excursie is op 8 november a.s. om 13:00 uur. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursie en vertelt belangstellenden over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursie is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

23-10-2017 - Informatiepunt op 25 oktober gesloten

In verband met een natuurwandeling op verzoek zal het wekelijkse inloopmoment aanstaande woensdag 25 oktober niet doorgaan.
Beheerder Cor Noorman is dan wel telefonisch bereikbaar en je kunt hem uiteraard ook een mail sturen.

» lees meer

23-10-2017 - Tweede natuurwerkdag in De Groenzoom

Zaterdag 4 november a.s. kunnen kinderen én volwassenen deelnemen aan verschillende activiteiten tijdens de tweede Natuurwerkdag in De Groenzoom. Deze dag sluit aan bij de landelijke natuurwerkdag, de grootse groene vrijwilligersactie van Nederland. Meer informatie hierover vindt u op natuurwerkdag.nl
» lees meer

20-10-2017 - Voorkom het dumpen van (zwerf)afval

Onze beheerder ziet tijdens zijn rondje door De Groenzoom helaas wel eens zwerfafval liggen. Mocht u zwerfafval tegenkomen in De Groenzoom, dan kunt u dit melden bij onze beheerder.

09-10-2017 - Smient

Op een vroege ochtend eind september hoorde ik in de verte van wat officieel de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker heet, het alarmerende fluiten van smienten. Toen ik langzaam dichterbij wandelde, zwol het aan tot een waar fluitconcert. Ik dacht meteen: 'Aha, ze zijn er weer!
» lees meer

05-10-2017 - Tweede natuurwerkdag in De Groenzoom

Zaterdag 4 november kunnen kinderen én volwassenen deelnemen aan verschillende activiteiten tijdens de tweede Natuurwerkdag in De Groenzoom.
» lees meer

03-10-2017 - Najaarsexcursies De Groenzoom gaan van start!

Na een korte zomerstop wordt er vanaf 11 oktober a.s. tot en met maart 2018 elke tweede woensdag van de maand weer een natuurexcursie georganiseerd in natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. De laatste natuurexcursie van 2017 vindt plaats op 13 december aanstaande, de eerste in 2018 in februari. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt belangstellenden over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl.
» lees meer

02-10-2017 - Winterkoning

Voor een van de kleinere zangvogeltjes van Nederland breekt weer een spannende tijd aan: wordt het een zachte winter of gaat het vriezen dat het kraakt. Troglodytes troglodytes luidt de Latijnse naamen die doet mij denken aan grotwoningen die ik ooit in de omgeving van het Franse Saumur bezocht.
» lees meer

20-09-2017 - Succesvolle editie Ontdek de Kleihoogt 2017!

Afgelopen zondag heeft Beheercombinatie de Groenzoom zich gepresenteerd tijdens "Ontdek de Kleihoogt 2017". Langs de Kleihoogt presenteerden zich allerlei ondernemers, en aangezien deze weg dwars door natuur- en recreatiegebied de Groenzoom loopt, konden wij als Beheercombinatie niet ontbreken.
» lees meer

13-09-2017 - Kom zondag a.s. naar Ontdek de Kleihoogt!

Op zondag 17 september a.s. presenteert Beheercombinatie De Groenzoom zich tijdens het evenement ‘Ontdek de Kleihoogt!’. De Kleihoogt maakt onderdeel uit van natuurgebied De Groenzoom, dat wij sinds 2016 beheren. Maak tussen 10:30 en 17:00 uur samen met onze imker heuse kaarsen van bijenwas, leer over de planten, bijen en andere dieren in het gebied of laat een mooi ballonnenfiguur maken door onze clown! U vindt ons bij het informatiepunt aan de Kleihoogt 1.
» lees meer

04-09-2017 - Natuurexcursie Groenzoom 'Samen wandelen en niet alleen' (28-09-2017)

In de Week tegen Eenzaamheid (21 september t/m 1 oktober) organiseert Sensoor een natuurexcursie in de Groenzoom. Het thema is 'Samen wandelen en niet alleen'.

De wandeling is op 28 september en begint om 13.00 uur. Het duurt ongeveer 2 uur. Deze natuurwandeling heeft het thema 'Samen wandelen en niet alleen' en staat onder leiding van Cor Noorman, beheerder het natuurgebied. Hij vertelt meer over de flora en fauna in dit gebied.

» lees meer

28-08-2017 - Geen wekelijkse inloopmomenten de komende drie weken

In verband met vakantie zal de komende 3 weken het wekelijkse inloopmoment op de woensdagen niet plaatsvinden. Het gaat om woensdag 30 augustus, 6 september en 13 september. In september zijn er ook geen natuurexcursies.
» lees meer

14-08-2017 - Optimaliseren weidevogelbeheer in de Bergboezem

Met de weidevogelstand in Nederland gaat het niet goed: leefgebied verdwijnt en aantallen lopen drastisch terug. In de Bergboezem (onderdeel van natuurgebied De Groenzoom) ligt een uniek stukje natuur waar weidevogels het goed doen, maar waar ook nog mogelijkheden zijn om dit succes te vergroten. Sjors Heefer (vierdejaars student Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland te Delft) heeft daarom onderzoek gedaan naar het huidige beheer. Op basis van het onderzoek zijn voorstellen gedaan voor (aangepaste) beheermaatregelen.
» lees meer

14-08-2017 - Natuurexcursie De Groenzoom 9 augustus 2017 Over eenden, vlinders, libellen, waterjuffers, ooievaars en ganzen

Door toenemende belangstelling voor de natuurexcursies door De Groenzoom ontfermt Groenzoombeheerder Cor Noorman zich ook vandaag achtereenvolgens over twee groepen geïnteresseerden. Voor de tweede wandeling, die van 15.00 uur, hebben zich 16 deelnemers gemeld, waaronder ook twee zeer jonge natuurvriendinnetjes. Na zijn inleidend praatje bij de gezellige Theetuin De Groenzoom aan de Stropersweg 1, neemt Cor de groep op deze zonovergoten woensdagmiddag mee op route door een gedeelte van de Voorafsche Polder.
» lees meer

08-08-2017 - Zwarte kraai

In een van de stillere uithoeken van De Groenzoom kom ik de laatste tijd regelmatig een zwarte kraai tegen. Hij zit altijd op dezelfde boompaal en slaat mijn nadering nauwlettend gade, klaar om met ritselende vleugelslagen weg te vliegen. Zijn gitzwarte veren vertonen in het zonlicht een betoverend mooi iriserende, staalblauwe gloed. Soms krast hij naar me.
» lees meer

03-08-2017 - Natuurexcursies De Groenzoom vanaf oktober weer van start

Vanaf woensdag 11 oktober 2017 is er elke tweede woensdag van de maand weer een natuurexcursie in De Groenzoom. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom, vertelt u enthousiast over alles wat dit prachtige natuurgebied te bieden heeft.
» lees meer

25-07-2017 - Dodaars

Jaren geleden maakte een vriend mij attent op een klein watervogeltje. 'Een dodaars', zo duidde hij het beestje. Ik had er nog nooit van gehoord, maar was direct gefascineerd door de schuwe roodbruine verschijning met die eigenaardige naam.'Doodaars? Ik zie er maar één', zei ik, 'dan is het toch dodaar?'
» lees meer

14-07-2017 - Natuurexcursie De Groenzoom 12 juli 2017: Over grazers, pluizen, kontjes en kemphanen

De afgelopen dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat was weleens nodig na de vrij lange droge periode die achter ons ligt. Ook vanochtend nog gutsten grote regendruppels op het glazen dak van Theetuin De Groenzoom, waar slechts twee doorzetters zich hadden gemeld voor natuurexcursie. Het zag er slecht uit, maar even na één uur trok het grijze wolkendek open en nam Groenzoombeheerder Cor Noorman de wandelaars mee op route voor de eerste excursie.
» lees meer

14-07-2017 - Natuurexcursie De Groenzoom 12 juli 2017: Over grazers, pluizen, kontjes en kemphanen

De afgelopen dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat was weleens nodig na de vrij lange droge periode die achter ons ligt. Ook vanochtend nog gutsten grote regendruppels op het glazen dak van Theetuin De Groenzoom, waar slechts twee doorzetters zich hadden gemeld voor natuurexcursie. Het zag er slecht uit, maar even na één uur trok het grijze wolkendek open en nam Groenzoombeheerder Cor Noorman de wandelaars mee op route voor de eerste excursie.
» lees meer

13-07-2017 - Ook De Groenzoom: Ganzencrèche

In De Groenzoom leven veel grote Canadese ganzen, die in het broedseizoen gemiddeld 5 tot 7 eieren leggen. Gemiddeld is het aantal nakomelingen groot. De eieren komen allemaal in dezelfde tijd uit en voor de ouders breekt daarmee een drukke tijd aan om zich te bekommeren om al het krioelende grut.
» lees meer

04-07-2017 - Informatiepunt 05-07-2017 gesloten

Op 05-07-2017 zal het informatiepunt van De Groenzoom gesloten zijn. Hierdoor zal het wekelijkse inloopmoment ook niet doorgaan. Beheerder Cor Noorman is uiteraard wel telefonisch bereikbaar. Vanwege een technische storing is mailen naar Cor op dit moment niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

29-06-2017 - Natuurexcursies De Groenzoom op 12 juli aanstaande!

Tot en met 9 augustus 2017 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. Vanwege overweldigende belangstelling worden op 12 juli a.s. twee excursies georganiseerd. Er kunnen maximaal twintig bezoekers per excursie deelnemen. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt bezoekers over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden voor beide natuurexcursies op woensdag 12 juli a.s. kan via beheer@degroenzoom.nl. Geef hierbij door aan welke van de twee excursies u wilt deelnemen.
» lees meer

26-06-2017 - Ook De Groenzoom: Maaien, schudden, oprollen en afvoeren

Het broedseizoen is voorbij en in het glanshaverhooiland in Deelgebied 4 is het beduidend minder druk met vogels. De jonge vogels die ik de afgelopen weken in dit gebied spotte, zijn allemaal uitgevlogen.
Tijd om te hooien, dus!
» lees meer

20-06-2017 - natuurexcursie groot succes

Afgelopen woensdag is de maandelijkse natuurexcursie gehouden door Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom. Net als de eerdere natuurexcursies was ook deze editie weer een groot succes. Eén van de deelnemers, Tineke van Holsteyn, heeft een mooi verslag over deze middag geschreven.
» lees meer

19-06-2017 - Extra natuurexcursies

Elke tweede woensdag van de maand wordt door Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom, een natuurexcursie gehouden waarin er meer wordt verteld over het natuurgebied en alle verrassingen die het gebied te bieden heeft. De eerste natuurexcursies die zijn gehouden waren een groot succes. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven en de natuurexcursies vlot te laten verlopen is er besloten om twee extra natuurexcursies te houden.
» lees meer

14-06-2017 - Blauwalg in De Groenzoom

Bij de roofvogelboerderij aan de Kleihoogt en het moerasdeel in deelgebied 1 is blauwalg geconstateerd (zie rode cirkels in afbeelding hiernaast). Contact met het water uit de plas en de omliggende sloten wordt afgeraden voor mens en dier, zoals honden.
» lees meer

12-06-2017 - Aanleg idylle in De Groenzoom

Bestuivende insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig om te overleven. Daarbij hebben zij een breed scala aan verschillende bloeiende planten nodig. Helaas hebben bestuivende insecten het erg moeilijk omdat er weinig bloemrijke plekken zijn. Dit is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een probleem. Vooral bijen en hommels zijn economisch van onschatbare waarde voor de fruit-, groenten,- en bloementeelt. Zonder hen dreigt wereldwijd een groot voedseltekort. Zij zijn dus voor ons van levensbelang!
» lees meer

04-06-2017 - Ook De Groenzoom: grote en kleine vossen

Op de eerste dag van deze maand ben ik al heel vroeg uit de veren. Ik fiets door De Groenzoom en kijk opzij over een wandelpad. Plots ga ik vol in de remmen en stap af. Wat zag ik daar? Een haas? Fiets op de standaard. Langzaam loop ik terug terwijl mijn blikken over het langgerekte pad aan de overkant van de brede vaart glijden.
» lees meer

01-06-2017 - Informatiepunt op 07-06-2017 gesloten

In verband met de aanleg van de idyelle zal het wekelijkse inloopmoment op 07-06-2017 niet doorgaan. Beheerder Cor Noorman is op dat moment ook telefonisch beperkt bereikbaar. Uiteraard kunt u Cor wel een mail sturen.

30-05-2017 - Ook De Groenzoom: Distelvlinder

Je staat er niet zo snel bij stil als er een mooie vlinder tussen het gele koolzaad en de paarse distels in De Groenzoom fladdert, maar dat beestje heeft dit jaar al meer kilometers afgelegd dan ik.
» lees meer

30-05-2017 - Derde natuurexcursie De Groenzoom op 14 juni aanstaande!

Tot en met 9 augustus 2017 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. De excursie op 14 juni a.s. staat in het teken van het jonge dier. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt bezoekers over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden voor de natuurexcursie op woensdag 14 juni a.s. kan via beheer@degroenzoom.nl. Er kunnen maximaal twintig bezoekers per excursie deelnemen.
» lees meer

22-05-2017 - Aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening

Het is op dit moment een drukte van belang in het natuurgebied De Groenzoom. Veel vogels hebben binnen De Groenzoom de ideale plek gevonden om te broeden. Om de vogels gedurende het broedseizoen zo veel mogelijk met rust te laten, is de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) aangepast waardoor honden van 15 maart tot en met 15 juli niet mogen loslopen in De Groenzoom.
» lees meer

15-05-2017 - Tweede natuurexcursie in De Groenzoom doorslaand succes

Als ik om half drie arriveer, ligt de glazen kas van de gezellige theetuin van Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg in Berkel te schitteren in de stralende middagzon. Met dit weer is een wandeling door De Groenzoom een feest.
Voor wat alweer de tweede natuurwandeling door De Groenzoom is, hebben zich ruim dertig belangstellenden aangemeld. Na een kort welkomstwoord door de beheerder van het gebied, Cor Noorman, gaat de groep om drie uur op weg. Onderweg zal Cor weer allerlei wetenswaardigheden vertellen over wat de natuur in De Groenzoom te bieden heeft en uitleg geven over het bijzondere karakter van dit in ontwikkeling zijnde natuur- en recreatiegebied.

» lees meer

01-05-2017 - Informatie De Groenzoom op 03-05-2017 gesloten

Wegens omstandigheden zal het wekelijks inloopmoment op 03-05-2017 niet doorgaan. Het informatiepunt is dan ook niet open. Op woensdag 10-05-2017 is het informatiepunt wel weer geopend.

26-04-2017 - Tweede natuurexcursie De Groenzoom op 10 mei a.s.

Tot en met 9 augustus 2017 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. Tijdens de volgende excursie op 10 mei a.s. is de kans zeer groot dat de bijzondere zwarte ibis en steltkluut worden gezien. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt bezoekers over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden voor de natuurexcursie op woensdag 10 mei a.s. kan via beheer@degroenzoom.nl of 06 21 82 44 38.
» lees meer

19-04-2017 - De Groenzoom - Geler en drukker

Kou en nattigheid zijn uit de lucht hoewel er af en toe nog een frisse wind waait met een spatje regen. Aan alles in De Groenzoom is te merken dat de lente zich aandient. De voor dit jaargetij zo typerende gele tinten steken overal in de natuur de kop op.
» lees meer

18-04-2017 - Serie natuurexcursies door De Groenzoom weer begonnen

Ondanks de herfstachtige weersomstandigheden hebben zich op woensdag 12 april jl. veertien enthousiaste omwonende deelnemers verzameld in Tuinderij De Groenzoom, het startpunt van de eerste van een serie van vijf maandelijkse natuurexcursies door De Groenzoom.
» lees meer

29-03-2017 - Natuurexcursies De Groenzoom gaan weer van start!

Vanaf 12 april a.s. tot en met 9 augustus 2017 wordt er elke tweede woensdag van de maand een natuurexcursie georganiseerd in natuurgebied De Groenzoom. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt bezoekers over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl of 06 21 82 44 38.
» lees meer

17-03-2017 - De Groenzoom - Boeiende taferelen

Natuurliefhebbers in De Groenzoom zijn alert. Het wordt langzaamaan tijd dat de overwinteraars vanuit het Zuiden onze streken weer komen bevolken.
Op de Facebookpagina van Natuur- en Vogelwacht ROTTA verschijnen de eerste mooie foto's van uit de klei omhoog geschoten klein hoefblad en madelief, voorzien van enthousiaste verwijzingen naar de naderende lente.
» lees meer

02-03-2017 - Bergboezem afgesloten

Van 15 maart tot en met 15 juni is de Bergboezem gesloten in verband met het weidevogelbroedseizoen. Op deze manier willen wij de weidevogels zo min mogelijk storen, zodat ze rustig hun eieren kunnen uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. Ook hazen willen hun jongen graag laten opgroeien in een rustige omgeving. Alleen de pachters van stukken grasland en een paar weidevogelonderzoekers mogen het gebied dan nog betreden.
» lees meer

28-02-2017 - Rammelende macho’s in de Bergboezem

De Bergboezem met een oppervlakte van een kleine 70 hectare maakt onderdeel uit van De Groenzoom. Bij veel mensen is dit overwegend vochtige tot natte graslandgebied bekend als een belangrijk broedgebied voor diverse weidevogels. Wellicht minder bekend is, dat de Bergboezem ook een belangrijk leefgebied voor de haas is. Vorige week was ik getuige van een jaarlijks terugkerend fenomeen: de rammeltijd. Deze heeft zijn hoogtepunt van januari tot april.
» lees meer

22-02-2017 - De Groenzoom – Geweldige ruimte, grote diversiteit

In de afgelopen maand was De Groenzoom onder alle denkbare weersomstandigheden te bewonderen. Wit berijpte bomen en velden, windstilte onder een dikke mistdeken, strenge vorst met een paar dagen ijspret, winderige dagen met dooi en miezelregen en af en toe een zonovergoten dag als voorbode voor de naderende lente.
» lees meer

24-01-2017 - Januari: koud en stil

Ook tijdens de koude dagen in januari fietst Jan Smith zijn dagelijkse rondje door De Groenzoom. Lees hier zijn verslag over hoe de vogels in De Groenzoom de winter doorkomen en de vogeltellingen.
» lees meer

03-01-2017 - De Groenzoom, voor elk wat wils

Jan Smith is 2017 verder gegaan met waar hij in 2016 is gebleven: het schrijven van interssante stukken over De Groenzoom.

Elke mening van een bezoeker neemt de beheercombinatie zeer serieus. Ook als dit een onderwerp betreft waar bezoekers klachten over hebben, zoals in dit geval de hinder van uitwerpselen van paarden.

De Groenzoom is een gebied in ontwikkeling en aan de hand van deze meningen kan de beheercombinatie het gebied nog beter gaan beheren naar de wensen en behoeften van de bezoekers/gebruikers.
» lees meer

18-12-2016 - 2016 voorbij

Jan Smith bezoekt De Groenzoom en schrijft hierover een mooi artikel om hiermee 2016 af te sluiten.
» lees meer

08-12-2016 - Rondje in Decemberkou

Ook in de decemberkou bezoekt Jan Smith regelmatig De Groenzoom en deelt hij met ons wat er allemaal te beleven valt.
» lees meer

05-12-2016 - Woensdagmiddag 7 december: informatiepunt gesloten.

Woensdagmiddag 7 december is het informatiepunt van De Groenzoom gesloten. Onze beheer, Cor Noorman, is telefonisch wel bereikbaar.

02-12-2016 - Speciale losloopgebieden voor honden in De Groenzoom

De Groenzoom is een prachtig gebied om te genieten van de natuur. Veel bezoekers waarderen de schoonheid van de natuur, de rust en de aanwezigheid van de vele dieren en planten.
» lees meer

24-11-2016 - De Groenzoom gaat in winterslaap

De Groenzoom ligt onder een dikke luie mistdeken. Geen wonder, het is half november, eigenlijk werd het hoog tijd voor dit weertype.
» lees meer

08-11-2016 - Wekelijks inloopmoment informatiepunt De Groenzoom

Elke woensdagmiddag zal er een inloopmoment zijn bij het informatiepunt van De Groenzoom aan de Kleihoogt 1 in Berkel en Rodenrijs. Het start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
» lees meer

07-11-2016 - Eerste natuurwerkdag in De Groenzoom succesvol verlopen; informatiepunt geopend

Elke eerste zaterdag van november vindt de natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud werkt tijdens deze dag mee aan de inrichting, het behoud en het herstel van natuur en landschap. Zaterdag 5 november uur vond de eerste natuurwerkdag in De Groenzoom plaats en werd het informatiepunt officieel geopend.
» lees meer

31-10-2016 - Telling broedvogels in De Groenzoom

Vorige week is er een bijeenkomst geweest bij Natuur- en Vogelwacht Rotta met broedvogeltellers. Zo'n 15 personen hebben dit jaar een stukje van De Groenzoom voor hun rekening genomen en daar de broedvogels geteld. Ook komend jaar gaan ze dat weer doen. Jan Smith was één van de enthousiaste deelnemers en heeft een heel leuk stuk geschreven over zijn ervaringen gedurende het jaar en de bijeenkomst van vorige week. Lees hier het verslag van Jan Smith
» lees meer

24-08-2016 - Blauwalg op de Kleihoogt

Er is een vermoeden van blauwalg op de Kleihoogt. Inwoners melden groene drab in het water. Contact met het water uit de plas en de omliggende sloten wordt afgeraden voor mens en dier, zoals honden.
» lees meer

11-08-2016 - Maaien voor de argusvlinder

In De Groenzoom leven veel verschillende vlinders. Eén van de aangetroffen soorten is de argusvlinder (Lasiommata megera), een vlinder die in heel Nederland voorkomt. Echter, “de argusvlinder vertoont de laatste jaren een sterke achteruitgang;
» lees meer

29-07-2016 - Maak kennis met onze beheerder

Ik ben Cor Noorman en sinds begin dit jaar de beheerder en gastheer van De Groenzoom. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers. Zo bestaat een groot deel van mijn werkzaamheden het hele jaar uit het inventariseren van de flora en fauna. In het verlengde hiervan heb ik ook een educatieve rol, o.a. het verzorgen van natuurexcursies door het gebied. Ook heb ik een signaleringsfunctie. Ik houd o.a. toezicht op het aangelijnd hebben van honden en mogelijke vandalisme. Verder ben ik het eerste aanspreekpunt voor de pachters van graslandpercelen in De Groenzoom en kunnen omwonenden en gebruikers van het gebied bij mij terecht voor vragen, op- en aanmerkingen.

28-07-2016 - Flyer De Groenzoom nu ook digitaal

Vanaf vandaag is de flyer van De Groenzoom ook digitaal te bekijken. Op de website van De Groenzoom kunt u o.a. bij Documenten (menu aan de linkerkant) en bij Organisatie (menu bovenaan) de digitale versie van de flyer vinden.

27-07-2016 - Distels in De Groenzoom

Distels zijn in De Groenzoom inderdaad op diverse plekken nadrukkelijk aanwezig. Dit is het gevolg van de verstoring van de bodem de laatste jaren bij de inrichting van het gebied. Doel is dit geleidelijk terug te brengen door de distels te maaien.
» lees meer

27-06-2016 - Opening De Groenzoom groot succes

Op zaterdag 25 juni 2016 is De Groenzoom officieel geopend. Tijdens deze opening waren er voor jong en oud verschillende activiteiten georganiseerd. Op deze manier kon iedereen ervaren wat er allemaal te doen is in De Groenzoom.

10-06-2016 - Ontdek de Groenzoom

De Groenzoom wordt officieel geopend op zaterdag 25 juni. Wij nodigen iedereen (en vooral kinderen) uit om een ontdekkingsreis te maken met diverse vervoermiddelen langs verschillende informatiekraampjes en activiteiten. Als je veel activiteiten wilt doen, kom dan op de fiets.

» lees meer

09-06-2016 - Gebruikersplatform De Groenzoom stelt zich voor

Bestuursvoorzitter van de gemeenschappelijke regeling De Groenzoom en tevens wethouder van Lansingerland Jeroen Heuvelink heette woensdagavond 1 juni in het gemeentehuis alle belangstellenden welkom die getuige waren van de bekendmaking van de samenstelling van het Gebruikersplatform van De Groenzoom. “Een mooi stuk natuur en recreatiegebied tussen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp waarin evenwicht moet worden gevonden tussen waterberging, recreatie en natuureducatie, natuurontwikkeling en landschapsbeleving.
» lees meer

08-04-2016 - Asfaltering fietspaden

De aannemer BAM is gestart met de voorbereiding van de laatste asfaltering van fietspaden in deelplan 3 en 4 (zie kaartje). Als alles goed loopt en als het een beetje droog blijft, zullen de werkzaamheden volgende week klaar zijn. De medewerkers van BAM doen hun uiterste best om overlast zo veel mogelijk te beperken.
Daarna worden eerst nog de bermen opgehoogd en netjes afgewerkt en ingezaaid. Naar verwachting worden alle fietspaden vanaf half mei opengesteld.

17-07-2015 - De Groenzoom gaat (bijna) open!

Via de lokale kranten is in Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Rokkeveen (Zoetermeer) een informatieblad van de Groenzoom verspreid. Daarin wordt aangekondigd dat het 1e gedeelte van de Groenzoom (tussen Middelweg – Noordersingel – Meerweg en de N470) wordt opengesteld. De folder is hier te downloaden, maar u kunt hem ook bij ons opvragen. Wij sturen u er graag een toe.
» lees meer

03-07-2015 - Openstelling 1e deel in zicht

De asfalteringswerkzaamheden in de Groenzoom zijn in volle gang. Ondanks de hitte wordt er met man en macht gewerkt om voor de zomervakantie het 1e deel van het natuur- en recreatiegebied te kunnen opstellen voor het publiek.
» lees meer

15-06-2015 - Kanoën in de Groenzoom

Twee leden van de Zoetermeerse kanovereniging De Sprinters (en inwoners van Pijnacker) hebben op uitnodiging van het projectbureau een proefvaart gemaakt. Zij hebben met twee verenigingskano’s de kanoroute getest.
Lees hun verslag.
» lees meer

31-03-2015 - In de Kijker 2 zeer geslaagd

Er was veel belangstelling voor de tweede In de Kijker lezing op 30 maart. Ruim 45 belangstellenden luisterden naar de presentaties over een gebruikersplatform en microfotografie. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd grif gebruik gemaakt.
» lees meer

18-03-2015 - Afronding Groenzoom komt met rasse schreden dichterbij

De allereerste boom die mensen (ter hoogte van de Meerweg) zullen tegenkomen in de Groenzoom is woensdag 11 maart geplaatst door gedeputeerde Han Weber (D66). Samen met de wethouders Jaap van Staalduine van Pijnacker-Nootdorp en Jeroen Heuvelink van Lansingerland plantte hij een boom in de bomenrij die uiteindelijk zo'n zeven kilometer lang moet worden.
» lees meer

07-03-2015 - Ga mee op excursie in de bergboezem

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van de polder Berkel ook in de toekomst droge voeten en schoon water hebben, pakt het Hoogheemraadschap van Delfland de waterberging Bergboezem Berkel aan. Wilt u het project eens van dichtbij zien? En zelf een handje meehelpen met het inzaaien van de waterkant? Ga dan mee de polder in op zaterdag 7 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
» lees meer

27-02-2015 - Combinatieweg afgesloten

Tijdens het broedseizoen van weidevogels, dat loopt van 15 maart tot ten minste 15 juni, wordt de Combinatieweg in de Bergboezem aan beide zijden afgesloten.
Het gebied is gedurende die periode slechts toegankelijk voor grondgebruikers.
» lees meer

23-12-2014 - Inrichtingsplan Venster II Meerweg vastgesteld

Venster Meerweg is het onderdeel van de Groenzoom dat grenst aan de woonwijk Meerpolder. Het Venster krijgt een parkachtige inrichting met mogelijkheden om te spelen en om kano’s te water te laten. Het wordt ook een belangrijke wandel- en fietsverbinding tussen de Meerpolder en de Groenzoom.
» lees meer

11-11-2014 - Groter venster Meerweg

Er wordt hard gewerkt aan de Groenzoom. Onder andere aan de inrichting van de zgn. ‘vensters’, de onbebouwde percelen weiland langs de Meerweg. Door een recente grondaankoop is het mogelijk geworden om een groter gebied in te richten dan in het definitieve ontwerp van deelgebied 1 is aangegeven.
» lees meer

16-10-2014 - Laat de weidemolens maar draaien

Jeroen Heuvelink en Cas Pannekoek hebben een van de drie herrezen weidemolens in werking gesteld op donderdag 16 oktober 2014. Met het herrijzen van de weidemolens wordt een periode van verschil in opvatting over de inrichting en het gebruik van de polder afgesloten.
» lees meer

16-10-2014 - Natuurlijke inrichting deelgebied 1

Vorig jaar heeft het projectbureau De Groenzoom een inloopavond georganiseerd over de plannen voor een deel van deelgebied 1dat ligt tussen de N470 en de Ruivenschevaart. Tijdens die inloopavond konden bezoekers hun mening over de plannen kenbaar maken. Wij willen u graag informeren over de voortgang en de start van de werkzaamheden.
» lees meer

02-10-2014 - Vrij toegang voor vissen in de Bergboezem

In de Bergboezem Berkel vinden momenteel diverse werkzaamheden plaats om deze polder klaar te maken voor de toekomst. De Bergboezem dient namelijk als waterberging op momenten dat het overtollige water bij hevige regen niet snel genoeg via het hoofdwaterstelsel afgevoerd kan worden. Daarnaast zorgen natuurvriendelijke oevers en een gevarieerde visstand in de polder ervoor dat de waterkwaliteit in het gebied ook een positieve impuls krijgen.
» lees meer

09-07-2014 - Provincie investeert extra in groen

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in gebiedsafspraken over natuur, recreatie, water en landbouw. Het draagvlak om samen te werken aan het realiseren van meer natuur en recreatie is groot bij de betrokken partijen, zoals ondernemers, agrariërs en gemeenten.
» lees meer

13-06-2014 - Nabije schoonheid winnende foto

Op woensdag 4 juni zijn de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Dit gebeurde op de locatie van de uitkijktoren langs de N470. De eerste prijs is gewonnen door Gieny Westra. Haar foto 'Nabije schoonheid' werd na de onthulling door de bestuursleden Jeroen Heuvelink en Jaap van Staalduine zichtbaar op de uitkijktoren.
» lees meer

24-05-2014 - Veel belangstelling voor schatten van Delfland

Weidevogels spotten en varen langs natuurvriendelijke oevers en nog veel meer. Op 13 locaties vierde Delfland zaterdag z'n 725ste verjaardag. Bezoekers luisterden geïnteresseerd naar de verhalen van de schatbewaarders van Delfland over hun werk aan droge voeten en schoon water.
» lees meer

13-03-2014 - Wijzigingsovereenkomst getekend

Op 13 maart is de Wijzigingsovereenkomst ondertekend door Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland), Jaap van Staalduine (wethouder Pijnacker-Nootdorp) en Henk de Paepe (wethouder Lansingerland). Dat betekent dat de financiële positie van De Groenzoom is veiliggesteld.
» lees meer

26-02-2014 - Kijk uit! Fotowedstijd Groenzoom

Met het betreden van de nieuwe uitkijktoren op 26 februari hebben wethouders Jaap van Staalduine en Henk de Paepe het startsein gegeven voor de fotowedstrijd met het thema: 'De Groenzoom, de natuur als buur’. Komt uw winnende foto in de fotolijst op de uitkijktoren?

» lees meer

02-12-2013 - Deelgebied 3 Start werkzaamheden begin 2014

Vanaf begin 2014 gaat in het hele gebied ten westen van de Noordersingel de schop in de grond. Dit zal gefaseerd gaan gebeuren. De laatste afwerking is voorzien medio 2015.
» lees meer

12-11-2013 - Verbeteren kaden continu proces

Kaden zo veilig mogelijk houden, doet Delfland door de conditie van deze waterkeringen nauwlettend in de gaten te houden en te investeren in de noodzakelijke verbeteringen. Een aantal kaden wordt momenteel onder handen genomen. Dit werk gaat ook de komende jaren verder.
» lees meer

23-09-2013 - Inloopavond Speelbos

De aanleg van natuur- en recreatiegebied De Groenzoom is in volle gang. Er wordt nu hard gewerkt aan de plannen voor een speelbos in deelgebied 1 van de Groenzoom. Het gebied dat grenst aan woonwijk Tolhek. Tijdens een inloopavond hebben wij alle belangstellenden geïnformeerd over de plannen.
» lees meer

11-09-2013 - Plannen beheer Groenzoom gepresenteerd aan gemeenten

Als het aan de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp ligt, komt er een enorm natuurgebied met volop flora en fauna. Vogels, amfibieën, bevers, otters en andere zoogdieren zullen er hun intrede doen. De beheerkosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen nog wel een struikelblok vormen.
» lees meer

15-08-2013 - Groen licht voor plandeel 4

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 18 juni het definitieve ontwerp van plandeel 4 (in de polder tussen de Reesloot, Keulseweg, Berkelseweg en de N470) goedgekeurd. Inmiddels zijn ook de benodigde vergunningen binnen. Groen licht dus om het plan uit te voeren. Dit zal gefaseerd gaan gebeuren.
» lees meer

24-07-2013 - Voorproefje recreatie in De Groenzoom

Wij hebben aan de Noordersingel in Berkel en Rodenrijs een proefopstelling ingericht van recreatievoorzieningen die straks in De Groenzoom worden geplaatst. Ga eens kijen en laat weten wat u ervan vindt.
» lees meer

28-06-2013 - Tolhek in de Groenzoom

De Groenzoom onderzoekt met de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs de mogelijkheden om het tolhek terug te bouwen op de oorspronkelijke locatie. Het tolhek stond vroeger op de grens tussen Berkel en Pijnacker.
» lees meer

25-04-2013 - Alternatief plan Bergboezem verdient (eindelijk) de schoonheidsprijs

Het bestuur van de Groenzoom heeft besloten om een nieuw plan voor de Bergboezem vast te stellen. Dat alternatieve plan is gemaakt door de natuur- en milieuverenigingen uit de omgeving van de Groenzoom. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie zijn positief over dit alternatieve plan.
» lees meer

05-04-2013 - D66 regionaal aan de slag met thema groen

Op 5 april 2013 brachten D66-leden uit Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam en Zoetermeer met D66-gedeputeerde Han Weber (Groen & Water), D66-statenlid Paul Breitbarth (Groen & Milieu) en Jaap van Staalduine, D66-wethouder Pijnacker-Nootdorp (Groen, Water & Recreatie) een werkbezoek aan de Groenzoom.
» lees meer

02-04-2013 - Overeenstemming over inrichting Bergboezem

Dinsdag 2 april presenteerde Anny Beckers van Het Natuur- en MilieuPlatform de nieuwe herinrichtinsplannen van de Bergboezem. Ze deed dit aan de leden van de commissie Ruimte van de gemeente Lansingerland die hun verbazing niet onder toelen of banken staken, maar wel blij waren met het resultaat.

» lees meer

25-10-2012 - Hoogheemraadschap van Delfland op werkbezoek

Hoewel de “bestuurlijk schouw” door het Hoogheemraadschap van Delfland reeds lang geleden is afgeschaft, legt het bestuur van Delfland wel elk najaar een werkbezoek af.
» lees meer

10-10-2012 - Groenmarkt bij projectbureau

De uitvoering van deelgebied 1 van De Groenzoom is op zaterdag 6 oktober 2012 officieel gestart. De starthandeling werd verricht door de wethouders Jaap van Staalduine en Henk de Paepe met een potje boerengolf.
» lees meer

09-10-2012 - Groen licht groenbeleid Zuid-Holland

De provincie heeft een nieuw groenbeleid. Gedeputeerde Staten zijn blij met de instemming van Provinciale Staten met de Beleidsvisie Groen en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen.
» lees meer

09-10-2012 - Natuurontwikkeling Zuid-Holland mogelijk

Het rapport van de externe commissie Ontwikkelopgave Natuur is voldoende basis om een voorstel te kunnen maken voor de ontwikkeling van natuur in Zuid-Holland tot 2021, waarbij doelen en middelen in balans zijn, aldus Gedeputeerde Staten in reactie op het rapport van de commissie. De ontwikkeling van natuur richt zich alleen op internationale doelen en juridische verplichtingen.
» lees meer

28-09-2012 - Bouwen aan een open landschap

De Groenblauwe Slinger is een S-vormige keten van zes natuur- en groengebieden in Zuid-Holland, vlak bij de steden van de Randstad. Zes gebieden met een eigen schoonheid en karakter, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en recreëren. De provincie Zuid-Holland initieerde het programma in 1999. Sindsdien is er veel bereikt. Dat laten ze zien in zes digitale nieuwsbrieven, voor elk deelgebied één.De vierde editie bevat een interview met David Louwerse, directeur van de uitvoeringsorganisatie.
» lees meer

20-08-2012 - Natuur- en MilieuPlatform van De Groenzoom

Onder de rubriek Organisatie op onze website is een hoofdstuk Natuur- en MilieuPlatform toegevoegd. Hier kunt u lezen hoe dit platform tot stand is gekomen en wie daaraan deelnemen.
In de rubriek Nieuws houden wij u op de hoogte van diverse publicaties van natuur- en milieuorganisaties rondom De Groenzoom.
» lees meer

13-07-2012 - Veel reacties op ontwerp-Groenagenda

De inspraak op de ontwerp-Groenagenda heeft 97 reacties opgeleverd: 27 van andere overheden, 50 van maatschappelijke organisaties en 20 van particulieren. In de ontwerp-Groenagenda geven Gedeputeerde Staten (GS) de visie en prioriteiten aan voor investeringen in de groene ruimte.
» lees meer

31-05-2012 - Jaap van Staalduine nieuwe voorzitter van De Groenzoom

Henk de Paepe heeft tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van De Groenzoom op woensdag 30 mei het voorzitterschap overgedragen aan Jaap van Staalduine.
In de Heraut van 20 juni staat een interview met de nieuwe en de scheidende voorzitter en de projectdirecteur David Louwerse.
» lees meer

24-05-2012 - CU fietstocht door het groen

De fractie van de ChristenUnie organiseert jaarlijks een fietstocht door de gemeente en nodigt belangstellenden uit mee te fietsen. Zaterdag 19 mei stond er al vroeg een groep van ongeveer 35 mensen van het zonnetje te genieten bij het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs. Gezamenlijk vertrokken ze rond half tien voor een fietstocht door de groene omgeving van Berkel.
» lees meer

21-05-2012 - Natuurbeheerplan 2013 ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013 Zuid-Holland vastgesteld. In een natuurbeheerplan begrenzen GS gebieden waar de subsidiëring van beheer, ontwikkeling van nieuwe natuur, particulier beheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud kan plaatsvinden. Daarbij geeft het plan inzicht in de natuur- en landschapsdoelen voor die gebieden en op welke manier natuur en landschap beheerd moeten worden.
» lees meer

28-04-2012 - Scherpe keuzes groen vertaald in Groenagenda

De nieuwe Groenagenda laat de scherpe keuzes zien die de provincie maakt na de forse Rijksbezuiniging die in het Natuurakkoord zijn afgesproken. Die noodzakelijke keuzes komen terug in het aangepaste programma van groen- en recreatieprojecten rondom de stad en het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
» lees meer

27-04-2012 - Definitief Ontwerp Klapwijkse Knoop opgeleverd

De eindversie van het Definitieve Ontwerp (DO) voor deelgebied 5 - in de volksmond de Klapwijkse Knoop - is door Dienst Landelijk Gebied (DLG) aan de verantwoordelijke bestuurders van De Groenzoom overhandigd. In het DO is vastgelegd hoe het gebied rondom de rotonde van de N470 en N471 en het gebied tussen de Polderweg en de Groenekade er straks uit komen te zien.
» lees meer

14-03-2012 - Hoe verder met de provinciale groenstructuur?

Onderzoek en advies over verleden, het heden en de toekomst van de provinciale groenstructuur.
Op 22 maart heeft de Zuid-Hollandse adviseur ruimtelijke kwaliteit Eric Luiten zijn advies omtrent het verleden, het heden en de toekomst van de provinciale groenstructuur aan gedeputeerde Han Weber overhandigd.
» lees meer

08-03-2012 - Inloopavond Klapwijkse Knoop op 15 maart

De voorbereidingen voor de aanleg van recreatie- en natuurgebied De Groenzoom zijn in volle gang. Naast de grondverwerving zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd en wordt het definitieve ontwerp steeds duidelijker.
» lees meer

30-12-2011 - Dag en nacht gewerkt aan transportleiding

Het graven van de Berkelse Vaart tussen de Middelweg en de Pastoor Verburghweg zou stuiten op een grote transportleiding van CO2, dat wordt gebruikt door de kassen in het gebied. Daarom heeft de Groenzoom opdracht gegeven aan de leidingbeheerder (Pipeline Control) om deze leiding ter plaatse van de toekomstige Berkelse Vaart verdiept aan te leggen.
» lees meer

09-12-2011 - Fietspaden rondom de N470 en N471 klaar

De laatste werkzaamheden aan de fietspaden rondom de N470 en N471 zijn op 8 december afgerond. De provincie Zuid-Holland heeft hiermee een nieuw en hoogwaardig fietspadennetwerk tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam gerealiseerd. In totaal zijn 15 kilometer extra fietspad en 12 fietstunnels aangelegd.
» lees meer

21-11-2011 - De Noorderling is aangekomen aan de rand van de Groenzoom

Het beeld De Noorderling kijkt sinds maandag 21 november uit over het grote Tolhekplein aan de N470 tussen Pijnacker en Lansingerland.
Het ruim vijf meter hoge beeld - een mensfiguur - is gemaakt door Henk Visch. De Noorderling is de afsluiting van een meerjarige kunstmanifestatie rondom de N470.
» lees meer

03-10-2011 - Presentatie tussen de koeien

David Louwerse presenteerde op de ontwikkelingen in De Groenzoom aan het Netwerk Oostlandse Ondernemende Vrouwen Actief. Dit gebeurde in de koeienstal van veehouderij Gerard de Koning aan de Kleihoogt.
» lees meer

03-10-2011 - Recreëren in De Groenzoom

Om meer inzicht te krijgen in de eisen die worden gesteld aan een kanoroute heeft De Groenzoom contact gezocht met de Nederlandse Kano Bond.
Wilt u op de hoogte blijven van de recreatieve mogelijkheden in De Groenzoom, bezoek dan regelmatig onze website. Zodra wij over meer informatie beschikken, komen wij hierop terug.

» lees meer

24-09-2011 - Op bezoek bij de Groenzoom

Het kon bijna niet beter; vergezeld van schitterend nazomerweer stapten ruim zeshonderd deelnemers op de fiets om tijdens de Acht van Lansingerland een rit door de eigen gemeente te maken. Met onderweg tal van bezienswaardigheden en leuke activiteiten die een bezoekje meer dan waard waren. Ook het projectbureau De Groenzoom lag op de route.

» lees meer

19-09-2011 - Nieuwsbrief Groenblauwe Slinger

Er is een nieuwe nieuwsbrief Groenblauwe Slinger uitgekomen. Deze wordt uitgegeven door Provincie Zuid-Holland en per e-mail verspreid.

» lees meer

09-09-2011 - Staatssecretaris Bleker verricht starthandeling Deelgebied 2

Onder het motto ‘Mooi en Vitaal Delfland’ heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op vrijdag 9 september jl. de starthandeling verricht voor het FES-project Oostland / Groenzone Berkel-Pijnacker (De Groenzoom).
Tijdens de bustoer door het gebied bracht de staatssecretaris en zijn gezelschap o.a. een bezoek aan De Groenzoom. Aldaar verrichtte Henk Bleker de starthandeling voor de uitvoering van Deelgebied 2 (tussen Kleihoogt en Middelweg) door het onthullen van een bouwbord aan de Kleihoogt.

» lees meer

02-09-2011 - Werkbezoek CDA Agrarisch Platform Z-H

Vrijdag 2 september bracht het CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland samen met gedeputeerde Liesbeth Spies en Statenleden Ton van der Stoep en Ellen Verkoelen een werkbezoek aan de Groenzoom. Op het programma stond een ontvangst op het projectbureau de Groenzoom aan de Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs en een bezoek aan een veehouderij waar met verschillende agrarische ondernemers werd gesproken. Thema van de bijeenkomst luidde “Natuurbeheer door boeren – van theorie naar praktijk”. Voorzitter Cees Moerman maakte een uitgebreid verslag met foto's van het bezoek.
» lees meer

24-08-2011 - Survival in Berkelse polder

Berkel en Rodenrijs – Een kleine honderdvijftig deelnemers en een veelvoud van supporters en andere belangstellenden genoten zondag 21 augustus van een onvervalste poldersurvival. Veertien teams van elk negen of tien deelnemers schaarden zich die ochtend aan de start bij de familie De Koning aan de Kleihoogt.

» lees meer

25-11-2010 - Feestelijke handeling

Op donderdag 25 november vond tussen vier en zes uur bij het projectbureau De Groenzoom aan de Kleihoogt 7a te Berkel en Rodenrijs een feestelijk handeling plaats.

» lees meer

12-11-2010 - Bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker onherroepelijk

Het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker (gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp) is onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft op woensdag 10 november 2010 de laatste beroepen tegen het deelgebied Bergboezem van dit bestemmingsplan afgewezen.
» lees meer

02-09-2010 - Grondtransport over Meerweg is gestart!

Op een prachtige donderdagochtend is in de mist het grondtransport van start gegaan. De route van de grondkarren ging vanuit Deelgebied 1 via de Meerweg naar het gronddepot langs de N470. Om ongeveer kwart over zeven in de ochtend kwam de eerste trekker met grond de Meerweg op gereden.
» lees meer

31-08-2010 - Plaatsing van de ondergrondse drinkwatertransportleiding

Na twee maanden van voorbereiding is de drinkwatertransportleiding van Dunea op dinsdag 31 augustus de grond ingegaan.De circa 600 meter lange leiding werd tot een diepte van circa 28 meter geboord. Het boorproces en het trekken van de gehele leiding met vijf hijskranen was een waar spektakel.
» lees meer

27-08-2010 - Sloop kassen in De Groenzoom

In het gebied rond de Meerweg is een grote glastuinbouwkas opgeruimd. Het gebied van De Groenzoom is daardoor opener geworden voor de omgeving en ook de natuur profiteert daarvan. Het slopen van de kassen geeft aan dat de uitvoering van De Groenzoom nu echt begonnen is.
» lees meer

24-08-2010 - Plaatsing tijdelijke fietsbrug over Ruyvense Vaart

Op 24 augustus is een tijdelijke fietsbrug geplaatst over de Ruyvense Vaart. Die moet ervoor zorgen dat het fietsverkeer tussen Berkel en Pijnacker door kan blijven gaan tijdens het grondtransport.
» lees meer

13-08-2010 - Start realisatie Groenzoom

Na jaren van intensieve voorbereiding is in augustus 2010 gestart met de uitvoering van de Groenzoom. De Groenzoom moet de komende jaren uitgroeien tot een grootschalig natuur- en recreatiegebied tussen Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.
» lees meer

05-07-2010 - Relatiegeschenk van VanderHelm

VanderHelm Bedrijven BV heeft De Groenzoom een nestkast voor torenvalken geschonken in verband met het gereedkomen en de ingebruikname van het Projectbureau De Groenzoom.

» lees meer

01-07-2010 - Dunea start met aanleggen drinkwatertransportleiding

Dunea is op 1 juli gestart met het aanleggen van een nieuwe drinkwatertransportleiding in het gebied van De Groenzoom achter de Meerweg. . Er zijn veel woningen bijgekomen in het gebied tussen Ypenburg en Bleiswijk en daarom is een nieuwe leiding nodig om 24 uur per dag de levering van drinkwater te kunnen garanderen, zowel voor nieuwe als bestaande wijken.
» lees meer

30-06-2010 - Drempels weggehaald Meerweg

Woensdag 30 juni was de Meerweg voor een gedeelte afgesloten in verband met het verwijderen van enkele verkeersdrempels tussen de brug bij het Lingeplantsoen en de Noordersingel.
» lees meer

16-06-2010 - Drukbezochte inloopavond Bergboezem Berkel

Zo'n 150 belangstellenden bezochten de inloopavond over de inrichting van Bergboezem Berkel in Lansingerland op 15 juni. De meeste belangstellenden kwamen uit de directe omgeving. Zij wilden graag weten wat er in 'hun achtertuin' gaat gebeuren.

» lees meer

31-05-2010 - Openingsbijeenkomst Projectbureau De Groenzoom

Vrijdag 28 mei is het tijdelijke Projectbureau De Groenzoom officieel geopend door de heren De Paepe en Van Staalduine (wethouders van resp. Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) door middel van het planten van een walnotenboom.

» lees meer

03-03-2010 - Realisatie Groenzoom van start

Op vrijdag 26 februari is een begin gemaakt met de Groenzoom. Het is een onderdeel van de Groenblauwe Slinger, een waterrijk en groen gebied dat een verbinding vormt tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. De Groenzoom is gelegen op het grondgebied van de buurgemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
» lees meer

03-03-2010 - Wethouders graven voor projectbureau De Groenzoom

De wethouders Kees van der Kraan (Pijnacker-Nootdorp) en Naushad Boedhoe (Lansingerland) verrichtten vrijdagmiddag 26 februari de eerste handeling voor De Groenzoom.
» lees meer

21-02-2010 - Geld voor de Groenzoom

We maken van Oostland en de Groenzoom Berkel-Pijnacker een economisch vitaal gebied. Een gebied dat daarnaast ook een hoge landschappelijke kwaliteit heeft. Minister Verburg van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit geeft 16,9 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor het project.
» lees meer

21-02-2010 - Groenzone wordt Groenzoom

De Groenzone krijgt een nieuwe naam: De Groenzoom.
Die naam past beter bij wat het gebied is: een langgerekte smalle groenstrook. Of: een zoom. We vonden Groenzone teveel een planologische term. De Groenzoom is ‘de natuur als buur’.
» lees meer

21-02-2010 - Een kunstwerk? Spelende kinderen? Hoe moet de Groenzoom er uitzien

Annette Hulst is blij dat ze er was. ‘Ik had echt het idee dat ik inspraak had’, zegt ze. Ook Wim van Driel vond het een nuttige bijeenkomst. ‘Het gebied is van veel kanten belicht en ik heb veel ideeën gehoord.’ Over welke bijeenkomst hebben zij het? Over de participatieavond van 5 november waarop de inrichting van een deel van de Groenzoom langs de Meerweg in Berkel centraal stond.
» lees meer