12-06-2017 - Aanleg idylle in De Groenzoom

Bestuivende insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig om te overleven. Daarbij hebben zij een breed scala aan verschillende bloeiende planten nodig. Helaas hebben bestuivende insecten het erg moeilijk omdat er weinig bloemrijke plekken zijn. Dit is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een probleem. Vooral bijen en hommels zijn economisch van onschatbare waarde voor de fruit-, groenten,- en bloementeelt. Zonder hen dreigt wereldwijd een groot voedseltekort. Zij zijn dus voor ons van levensbelang!
 
In de afgelopen jaren heeft de Vlinderstichting, samen met vrijwilligers en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, tientallen idylles in Nederland aangelegd om bijen, hommels en zweefvliegen meer overlevingskansen te bieden. En niet onbelangrijk: ook vlinders profiteren van het rijke nectaraanbod! Zo ontstaan grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten en wegbermen, en krijgt het landschap in Nederland meer kleur. 
 
Ook De Groenzoom wil niet achterblijven bij dit geweldige initiatief. Op woensdagochtend 7 juni jl. hebben in totaal 46 kinderen van groep 7a en 7b van basisschool De Poolster uit Berkel en Rodenrijs een oppervlakte van circa 1.200 m2 met een bloemrijk mengsel ingezaaid. Terwijl de ene groep aan het inzaaien was, ging de andere groep met de huifkar naar een dichtbijgelegen eiland. Hier vertelde imker Ron Koppendraaier hen op ludieke wijze over de leefwijze en het nut van honingbijen. Daarna maakte deze groep nog een kort rondje met de huifkar De Groenzoom om vervolgens te wisselen met de 'zaaigroep'. Al met al een zeer geslaagde dag!
Bestuivende insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig om te overleven. Daarbij hebben zij een breed scala aan verschillende bloeiende planten nodig. Helaas hebben bestuivende insecten het erg moeilijk omdat er weinig bloemrijke plekken zijn. Dit is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een probleem. Vooral bijen en hommels zijn economisch van onschatbare waarde voor de fruit-, groenten,- en bloementeelt. Zonder hen dreigt wereldwijd een groot voedseltekort. Zij zijn dus voor ons van levensbelang!
 
In de afgelopen jaren heeft de Vlinderstichting, samen met vrijwilligers en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, tientallen idylles in Nederland aangelegd om bijen, hommels en zweefvliegen meer overlevingskansen te bieden. En niet onbelangrijk: ook vlinders profiteren van het rijke nectaraanbod! Zo ontstaan grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten en wegbermen, en krijgt het landschap in Nederland meer kleur. 
 
Ook De Groenzoom wil niet achterblijven bij dit geweldige initiatief. Op woensdagochtend 7 juni jl. hebben in totaal 46 kinderen van groep 7a en 7b van basisschool De Poolster uit Berkel en Rodenrijs een oppervlakte van circa 1.200 m2 met een bloemrijk mengsel ingezaaid. Terwijl de ene groep aan het inzaaien was, ging de andere groep met de huifkar naar een dichtbijgelegen eiland. Hier vertelde imker Ron Koppendraaier hen op ludieke wijze over de leefwijze en het nut van honingbijen. Daarna maakte deze groep nog een kort rondje met de huifkar De Groenzoom om vervolgens te wisselen met de 'zaaigroep'. Al met al een zeer geslaagde dag!
 

« terug