05-04-2013 - D66 regionaal aan de slag met thema groen

Vrijdag 5 april stond voor D66 leden uit Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam en Zoetermeer in het teken van het thema groen. Tijdens een werkbezoek aan de Groenzoom hebben zij verkend wat de opgaven zijn op het gebied van groen, recreatie en biodiversiteit. Bij het werkbezoek van D66 waren o.a. Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Jaap van Staalduine, wethouder Pijnacker-Nootdorp aanwezig.

Tijdens het werkbezoek werd door het projectbureau van de Groenzoom een toelichting gegeven over de opgaven in het gebied en wat het gebied zo uniek maakt. D66 hecht er veel waarde aan dat er voldoende kwalitatief hoogwaardig groen in de gemeente wordt gerealiseerd. Enerzijds om de leefbaarheid op peil te houden en te voorzien in de recreatiebehoefte van de inwoners van Lansingerland en daarbuiten en anderzijds omdat groene gebieden een belangrijke ecologische functie vervullen.

Groen teruggeven aan de inwoners

Dat groen een voornaam onderwerp is voor D66 bleek ook uit bijdragen van de D66-bestuurders Han Weber en Jaap van Staalduine. Belangrijke punten uit hun betoog waren; dat de natuur en groengebieden weer meer van de inwoners zelf moet gaan worden. Dat kan door inwoners meer te betrekken bij bijvoorbeeld de inrichting en het beheer. Zo zullen inwoners het meer waarderen en beter beschermen. Groen moet ook beter beleefd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan goede fiets- en wandelpaden en struin- en wandelpaden in combinatie met kleinschalige voorzieningen.

Minder geld

We hebben nog steeds te maken met de enorme bezuinigingen op groen. Grootschalige  nieuwe recreatie- en natuurgebieden zullen de komende tijd niet meer zoveel voorkomen. Daarom moeten we veel meer op zoek naar kleinschalige initiatieven om o.a. de biodiversiteit te vergroten in deze regio. Denk daarbij aan kleine stukjes verruigde stroken waar de natuur haar gang kan gaan. Door de bezuinigingen moeten we ook met elkaar op zoek naar nieuwe economische dragers voor de groene ruimte, bijvoorbeeld door een pannenkoekenrestaurant toe te laten. Maar denk ook aan biobrandstof of andere verdienmogelijkheden vanuit reststoffen van het land.  Niet alleen genereert dit middelen voor het beheer, ook draagt het ook bij aan het aantrekken van mensen in het gebied. Belangrijk is daarbij dat goed gekeken wordt naar de maat en schaal van de voorziening en of deze past bij de identiteit van de plek. 

De rode draad van de middag was dat de bezuinigingen op groen lang zullen doorwerken, maar dat het ook kansen biedt om de betrokkenheid van inwoners bij hun groene ruimte te vergroten. Op voorwaarde dat het niet ten koste mag gaan van de biodiversiteit in deze regio. Verder kwam naar voren dat de verbindingen tussen de gemeenten belangrijk zijn. Gezamenlijk kun je de inwoners van deze regio een heel mooie en diverse groene ruimte bieden. Een regio waar het fijn fietsen en wandelen is, maar waar je ook de natuur nog kunt beleven.

Door: Ineke den Heijer, Berkel en Rodenrijs

« terug