17-03-2017 - De Groenzoom - Boeiende taferelen

Natuurliefhebbers in De Groenzoom zijn alert. Het wordt langzaamaan tijd dat de overwinteraars vanuit het Zuiden onze streken weer komen bevolken.

Op de Facebookpagina van Natuur- en Vogelwacht ROTTA verschijnen de eerste mooie foto's van uit de klei omhoog geschoten klein hoefblad en madelief, voorzien van enthousiaste verwijzingen naar de naderende lente.

Een paar dagen later volgen fraaie foto's van waarnemingen van de eerste teruggekeerde vogels: scholeksters, grutto's, tureluurs, bergeenden en al een enkele zomertaling.

Prachtige opnames zijn erbij van waadvogels als de bontbekplevier en bonte strandloper, van een groepje kluten en baltsende futen, ganzen en meerkoeten. kievieten voegen zich bij hun soortgenoten die hier – als echte diehards –de winter  hebben doorgebracht.

Ook wordt de eerste egel gesignaleerd die nog een beetje slaperig uit zijn kraaloogjes kijkt en er is zelfs een foto bij van de eerste kleine vos.

Ook al is de temperatuur nog niet echt hoog, de meesten van ons worden warm bij het zien en horen van onze nationale vogel, de grutto. Met zijn bronskleurige borst een opvallende verschijning in de ondergelopen graslanden.

Opwinding

Elke dag tuur ik door mijn kijker de glanshaverhooilanden in Deelgebied 1 en 4 af, op zoek naar weidevogels die aanstalten maken hier hun aanstaande kroost voort te brengen. Ik wil het gras en de bloemen wel voor ze uit de grond kijken.

Het is een genot om naar het stuntvliegen van baltsende kievieten te kijken, of naar de wilde luchtacrobatiek van een tureluur die van gekkigheid niet weet wat hij moet doen om zijn aanstaande partner te behagen. De vertrouwde roep van een formatie  grutto's klinkt tot ver in de omtrek. Vanochtend hoor ik voor het eerst weer een bonte verzameling vogelgeluiden in De Groenzoom.

Bonte pieten scharrelen stilletjes tussen het opkomende gras hun kostje bij elkaar, want er moet nog veel gegeten worden voordat ze aan de bak moeten om voor nageslacht te zorgen.

Fluiteenden, krakeenden, bergeenden, futen, ganzen, meeuwen en vooral meerkoeten zijn allemaal opgewonden in de weer om indruk te maken op vrouwtjes en rivalen. Eerst draaien ze liefkozend en sierlijk om elkaar heen en vervolgens stuiven ze agressief met uitgestrekte hals en opgezette veren op een indringer af die het waagt te dichtbij te komen.

Lente!

Een trouwe vogelaar schrijft met uitroeptekens op de Facebookpagina dat ze vandaag de eerste zwaluw al heeft gespot, maar ze geeft tegelijk ruiterlijk toe dat die nog geen zomer maakt.

De vogels voelen het, wij voelen het, ik voel het.

Kortom, het voorjaar zit er aan te komen, om maar eens een cliché te gebruiken.

Spring is in the air, schrijft iemand enthousiast en ik denk lachend : ja, spring even lekker mee!

Je voelt het,  je ziet het en je ruikt het: voorjaar! Spring! 

© Jan Smith

« terug