19-04-2017 - De Groenzoom - Geler en drukker

Lentekleur geel
Kou en nattigheid zijn uit de lucht hoewel er af en toe nog een frisse wind waait met een spatje regen. Aan alles in De Groenzoom is te merken dat de lente zich aandient. De voor dit jaargetij zo typerende gele tinten steken overal in de natuur de kop op. 
 
Na de eerste zonnige dagen in het midden van maart verschijnen overal uitgestrekte velden met de gele bloemen van het klein hoefblad. Langs de fiets- en wandelpaden verschijnt massaal het geelbloemige klein kruiskruid - een onooglijk bloemetje, maar van een echte doorzetter. Hier en daar wordt de wandelaar toegelachen door groepjes verwilderde narcissen of de okergele Crocus stellaris, de krokus. (Crocus is oorspronkelijk een Arabisch woord en betekent saffraan, die kostbare specerij die afkomstig is van de stampers van de saffraankrokus)
 
Aan het eind van de maand kleuren de bermen en slootkanten plotseling uitbundig geel van raapzaad en koolzaad. Stuk voor stuk kondigen zij de lente aan. 
 
Nest- en legdrang
Als april aanbreekt komt er plotseling meer leven in de brouwerij: overal in ons mooie natuurgebied bouwen vogels aan hun nest of zitten reeds geduldig te broeden. Grutto's en tureluurs verjagen brutale op hun eieren loerende kraaien met veel kabaal. Kluten, kemphanen en kleine plevieren dribbelen voedselzoekend over de natte modderplaten. Kieviten maken ingewikkelde vliegbewegingen tijdens hun karakteristieke baltsvluchten. Meerkoeten vechten elkaar van tijd tot tijd het water uit en ganzen zijn niet minder vijandig tegen elkaar als ze hun gebied of partner moeten verdedigen tegen al te opdringerige rivalen. Het is duidelijk paartijd, hetgeen ook te merken is aan de rammelende hazen in het veld die soms wel met vijf of zes tegelijk achter een vrouwtje aan rennen
.
En dan half in de maand duiken in sloten, vaarten en tochten trotse eendenouders op met in hun kielzog piepend en hongerig kroost dat nog geleerd moet worden zelf hun kostje bij elkaar te scharrelen.
 
Broedseizoen – eventjes beperkte toegang
In verband met het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 juni, zijn de Bergboezem en een gedeelte van de Droogmakerij van Pijnacker gesloten voor publiek omdat er veel weidevogels broeden. Het publiek wordt met vriendelijke teksten verzocht zich niet op de paden langs, of zelfs in die gebieden te begeven, om de vogels niet te verstoren. Van grutto en tureluur is algemeen bekend dat verstoring vaak leidt tot het verlaten van het nest om zelfs nooit meer in het gebied terug te keren. Het spreekt welhaast voor zich dat om dezelfde reden honden in deze periode eventjes niet vrij mogen rondrennen.
 
Als iedereen zich aan deze eenvoudige regels houdt, kunnen we met elkaar een prachtige meimaand tegemoet zien.
 
©JanSmith

« terug