22-02-2017 - De Groenzoom – Geweldige ruimte, grote diversiteit

Het was er vaak heel stil met hier en daar wat kraaien, reigers en eenden, maar altijd met grote groepen ganzen, meerkoeten en smienten. 
Met het oplopen van de dagtemperaturen begint het allengs drukker te worden op de graslanden, waarbij ganzen- en wulpenpopulaties de boventoon voeren. 
De foeragerende vogels bewegen traag door het drassige land en laten zich makkelijk bekijken. Het is altijd leuk om te zien dat ganzen bij toerbeurt de wacht houden en bij het minste of geringste gevaar de groep waarschuwen. 
Op mijn dagelijkse ronde zoek ik naar ganzen met een groene halsband waarvan de lettercodering die erop staat, thuis wordt ingevoerd op de speciale website. 
In de afgelopen maanden werd door SOVON ook extra aandacht gevraagd voor het tellen van kuifeenden waarvan de aantallen, onderverdeeld naar geslacht, wekelijks werden genoteerd op Waarneming.nl.
Natuurlijk maak ik, net als vele andere Groenzoomliefhebbers foto's die worden gedeeld op de Facebookpagina's van Natuur-en vogelwacht ROTTA of Lansingerland Foto's. Soms zelfs vindt een veelzeggende foto zijn weg naar een van de streekbladen in Lansingerland en omstreken. 
In de afgelopen maand was De Groenzoom onder alle denkbare weersomstandigheden te bewonderen. Wit berijpte bomen en velden, windstilte onder een dikke mistdeken, strenge vorst met een paar dagen ijspret, winderige dagen met dooi en miezelregen en af en toe een zonovergoten dag als voorbode voor de naderende lente. 
 
In de afgelopen maand was De Groenzoom onder alle denkbare weersomstandigheden te bewonderen. Wit berijpte bomen en velden, windstilte onder een dikke mistdeken, strenge vorst met een paar dagen ijspret, winderige dagen met dooi en miezelregen en af en toe een zonovergoten dag als voorbode voor de naderende lente. 
 
Het was er vaak heel stil met hier en daar wat kraaien, reigers en eenden, maar altijd met grote groepen ganzen, meerkoeten en smienten. 
 
Met het oplopen van de dagtemperaturen begint het allengs drukker te worden op de graslanden, waarbij ganzen- en wulpenpopulaties de boventoon voeren. 
 
De foeragerende vogels bewegen traag door het drassige land en laten zich makkelijk bekijken. Het is altijd leuk om te zien dat ganzen bij toerbeurt de wacht houden en bij het minste of geringste gevaar de groep waarschuwen. 
 
Op mijn dagelijkse ronde zoek ik naar ganzen met een groene halsband waarvan de lettercodering die erop staat, thuis wordt ingevoerd op de speciale website. 
 
In de afgelopen maanden werd door SOVON ook extra aandacht gevraagd voor het tellen van kuifeenden waarvan de aantallen, onderverdeeld naar geslacht, wekelijks werden genoteerd op Waarneming.nl.
 
Natuurlijk maak ik, net als vele andere Groenzoomliefhebbers foto's die worden gedeeld op de Facebookpagina's van Natuur-en vogelwacht ROTTA of Lansingerland Foto's. Soms zelfs vindt een veelzeggende foto zijn weg naar een van de streekbladen in Lansingerland en omstreken. 
 
Boomaanplant en schone sloten
Werklui van de beheercombinatie zijn de afgelopen maand - soms in weer en wind - bezig met de aanplant van honderden bomen langs alle fietspaden die rond De Groenzoom voeren. Voor wie van dit gebied houdt is het een waar genoegen om de lange lanen met bomen te zien ontstaan; in gedachten stel ik me voor hoe het er hier over vijf jaar zal uitzien. 
Ze staan er inmiddels allemaal, de populieren, berken en iepen, vastgezet tussen drie houten palen en elastische spanbanden om ze door de eerste voorjaars- en najaarsstormen heen te helpen. Allemaal ook voorzien van drainagebuizen voor de nodige watervoorziening, die helaas soms door honden van baasjes die even niet opletten, net zo snel weer worden uitgegraven. 
Boomaanplant en schone sloten
Werklui van de beheercombinatie zijn de afgelopen maand - soms in weer en wind - bezig met de aanplant van honderden bomen langs alle fietspaden die rond De Groenzoom voeren. Voor wie van dit gebied houdt is het een waar genoegen om de lange lanen met bomen te zien ontstaan; in gedachten stel ik me voor hoe het er hier over vijf jaar zal uitzien.
 
Ze staan er inmiddels allemaal, de populieren, berken en iepen, vastgezet tussen drie houten palen en elastische spanbanden om ze door de eerste voorjaars- en najaarsstormen heen te helpen. Allemaal ook voorzien van drainagebuizen voor de nodige watervoorziening, die helaas soms door honden van baasjes die even niet opletten, net zo snel weer worden uitgegraven. 
 
Werk aan de winkel
Er breekt een spannend seizoen aan voor de flora en fauna in De Groenzoom. 
 
Het gebied gaat het derde jaar in en er wordt reikhalzend uitgekeken naar de manier waarop de verschillende natuurgebieden zich ontwikkelen. In het glanshaverhooiland in Deelgebied 4 (Keulseweg) en Deelgebied 1 (Oostmeerpolder) bijvoorbeeld, worden straks door een aantal vrijwilligers zoveel mogelijk nesten van weidevogels in kaart gebracht. 
 
Voor de ontwikkeling van dit glanshaverhooiland – dat bestaat uit halfhoge grassoorten en bloemen en kruiden ten behoeve van de weidevogels en hun jongen – is het noodzakelijk om twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Zodoende wordt de daarvoor gewenste verarming van de vaak decennia achtereen overbemeste gronden bewerkstelligd, waardoor de gewenste flora en fauna zich goed kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor het aantrekken van insecten en perfect voor de voedselvoorziening van en dekking voor de weidevogels. 
 
Om de nesten te beschermen zal een aantal vrijwilligers die met stokjes markeren, zodat de speciaal opgeleide mannen van de beheercombinatie wanneer het zover is met grote zorg hun maaiwerkzaamheden kunnen uitvoeren.
Ondertussen wordt nu al driftig gespeurd naar de eerste grutto's, scholeksters, kieviten en tureluurs. 
 
Het voorjaar is in aantocht. We krijgen het nog druk! Heerlijk!  
 

« terug