02-12-2013 - Deelgebied 3 Start werkzaamheden begin 2014

Vanaf begin 2014 gaat in het hele gebied ten westen van de Noordersingel de schop in de grond. Dit zal gefaseerd gaan gebeuren. Het eerste bestek moet eind november 2014 worden opgeleverd. In dat bestek wordt de basisinrichting aangelegd, zoals het graven van de ‘Berkelse Vaart’, aanleg van rietoevers en het bouwen van bruggen en stuwen. De beplanting en het aanbrengen van asfaltpaden gebeurt in de winterperiode daarna. De laatste afwerking is voorzien medio 2015.

Momenteel lopen er twee aanbestedingen. Wij zoeken daarmee een geschikte aannemer die voor ons het werk gaat uitvoeren en een directievoerder die namens De Groenzoom het werk van de aannemer begeleidt. Beide opdrachten worden naar verwachting na de jaarwisseling gegund.

Wij doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken. De aannemer heeft de verplichting om de Noordersingel zoveel mogelijk te ontzien met transport van en naar het werkterrein. De vaste inritten van het werkterrein komen aan weerszijden vanaf de Pastoor Verburghweg en vanaf de Middelweg. Andere inritten (vanaf de Noordersingel) mogen alléén incidenteel worden gebruikt als transport door het terrein echt niet mogelijk is, bijvoorbeeld als heimachines komen voor het bouwen van de bruggen.

Deelgebied 3 in vogelvlucht
Deelgebied 3 werkinritten

« terug