27-07-2016 - Distels in De Groenzoom

Distels zijn in De Groenzoom inderdaad op diverse plekken nadrukkelijk aanwezig. Dit is het gevolg van de verstoring van de bodem de laatste jaren bij de inrichting van het gebied. Doel is dit geleidelijk terug te brengen door de distels te maaien. 
 
Dit doen wij echter niet allemaal tegelijk en rigoureus. De distel is namelijk een waardevolle plant voor diverse vlindersoorten en in de dichte groepen distels broeden tot voor kort diverse vogels. Daarom was maaien op bepaalde plekken ook nog niet toegestaan. Wij laten dus bewust distels soms staan, om deze vervolgens op een later tijdstip te maaien als op de al gemaaide plekken weer kruiden bloeien die als voedselbron voor de vlinders en insecten kunnen dienen. Daarbij willen wij wel voorkomen dat u bij het gebruik van de groenzoom overlast ervaart, bijvoorbeeld doordat distels over het pad groeien. Mocht u overlast ervaren, dan vernemen wij graag op welke locaties dit het geval is. Wij zullen hier dan actie op ondernemen.
Distels zijn in De Groenzoom inderdaad op diverse plekken nadrukkelijk aanwezig. Dit is het gevolg van de verstoring van de bodem de laatste jaren bij de inrichting van het gebied. Doel is dit geleidelijk terug te brengen door de distels te maaien. 
 
Dit doen wij echter niet allemaal tegelijk en rigoureus. De distel is namelijk een waardevolle plant voor diverse vlindersoorten en in de dichte groepen distels broeden tot voor kort diverse vogels. Daarom was maaien op bepaalde plekken ook nog niet toegestaan. Wij laten dus bewust distels soms staan, om deze vervolgens op een later tijdstip te maaien als op de al gemaaide plekken weer kruiden bloeien die als voedselbron voor de vlinders en insecten kunnen dienen. Daarbij willen wij wel voorkomen dat u bij het gebruik van de groenzoom overlast ervaart, bijvoorbeeld doordat distels over het pad groeien. Mocht u overlast ervaren, dan vernemen wij graag op welke locaties dit het geval is. Wij zullen hier dan actie op ondernemen.
Distels zijn in De Groenzoom inderdaad op diverse plekken nadrukkelijk aanwezig. Dit is het gevolg van de verstoring van de bodem de laatste jaren bij de inrichting van het gebied. Doel is dit geleidelijk terug te brengen door de distels te maaien. 
 
Dit doen wij echter niet allemaal tegelijk en rigoureus. De distel is namelijk een waardevolle plant voor diverse vlindersoorten en in de dichte groepen distels broeden tot voor kort diverse vogels. Daarom was maaien op bepaalde plekken ook nog niet toegestaan. Wij laten dus bewust distels soms staan, om deze vervolgens op een later tijdstip te maaien als op de al gemaaide plekken weer kruiden bloeien die als voedselbron voor de vlinders en insecten kunnen dienen. Daarbij willen wij wel voorkomen dat u bij het gebruik van de groenzoom overlast ervaart, bijvoorbeeld doordat distels over het pad groeien. Mocht u overlast ervaren, dan vernemen wij graag op welke locaties dit het geval is. Wij zullen hier dan actie op ondernemen.
 

« terug