16-06-2010 - Drukbezochte inloopavond Bergboezem Berkel

Zo'n 150 belangstellenden bezochten de inloopavond over de inrichting van Bergboezem Berkel in Lansingerland op 15 juni. De meeste belangstellenden kwamen uit de directe omgeving. Zij wilden graag weten wat er in 'hun achtertuin' gaat gebeuren.

Er kwamen niet alleen geïnteresseerden voor de Bergboezem Berkel, maar ook voor het hele gebied van De Groenzoom. Een enkele bezoeker vertrok teleurgesteld omdat hij het niet eens is met de plannen of niets nieuws gehoord had. Maar velen kregen antwoorden op hun vaak gedetailleerde en kritische vragen en gingen met een positief gevoel huiswaarts.Ook wethouder De Paepe van Lansingerland en hoogheemraad Van der Ende van het Hoogheemraadschap van Delfland bezochten de inloopavond.

De Groenzoom
De Groenzoom is een recreatie- en natuurgebied van 560 hectare op de grens van gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Groen en recreatie zijn belangrijk voor inwoners van deze regio. Om te voorkomen dat gemeenten aan elkaar groeien zijn er vanuit de overheid plannen ontwikkeld om het tussengebieden open en groen te houden. Hiervoor is door provincie Zuid-Holland de Groenblauwe Slinger gelanceerd, een recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden Delfland en het Groene Hart. De Groenzoom is het smalste onderdeel van de Groenblauwe Slinger en tot voor kort ook het dichtst bebouwd met glastuinbouw en bedrijvigheid.

Bergboezem Berkel
Bergboezem Berkel is een deelproject van De Groenzoom. De Bergboezem Berkel ligt langs de Bovenvaart bij de Berkelsche Zweth, tussen de Oude Leede en de kern Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland. Een bergboezem is een graslandgebied, dat zo is ingericht dat het bij extreme neerslag onder water gezet kan worden. Om droge voeten te kunnen houden in het gebied, nu en in de toekomst, is het nodig om maatregelen te treffen. Maatregelen als meer ruimte voor water in woonwijken en bergboezems, meer afvoercapaciteit in sloten en gemalen en de bouw van meer gemalen. Bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde, het uitzicht, het polderlandschap, mogelijkheden voor recreatie, natuurontwikkeling en het behoud van flora en fauna.

Kijk voor meer informatie over Bergboezem Berkel of De Groenzoom op www.hhdelfland.nl/projecten/bergboezem-berkel of http://www.degroenzoom.nl/.

« terug