08-10-2018 - Faunabeheer Rosse Stekelstaart

Jacht vindt in de Groenzoom normaal gesproken niet plaats. Op last van de provincie Zuid-Holland wordt de invasieve exoot Rosse Stekelstaart bejaagd. De provincie heeft een ontheffing ontvangen, waardoor zij ook in de Groenzoom bevoegd is deze soort te bejagen (gepland in week 41 / 42).

Op de website van de provincie vindt u onder de kopjes Wilde eenden en Invasieve exoten nadere informatie.

« terug