09-06-2016 - Gebruikersplatform De Groenzoom stelt zich voor

Lansingerland – Bestuursvoorzitter van de gemeenschappelijke regeling De Groenzoom en tevens wethouder van Lansingerland Jeroen Heuvelink heette woensdagavond 1 juni in het gemeentehuis alle belangstellenden welkom die getuige waren van de bekendmaking van de samenstelling van het Gebruikersplatform van De Groenzoom. “Een mooi stuk natuur en recreatiegebied tussen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp waarin evenwicht moet worden gevonden tussen waterberging, recreatie en natuureducatie, natuurontwikkeling en landschapsbeleving.

Trees Borkus-Henskens

Mede om te bewerkstelligen en te bewaken dat het evenwicht van deze functies ook in de toekomst wordt geborgd is een Gebruikersplatform opgericht met onder andere als taken om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de inrichting en het beheer met betrekking tot de kernfuncties (terreinbeherende organisatie, gemeente, ambtelijk opdrachtgever), het stimuleren van activiteiten in het gebied samen met de terreinbeheerder en andere organisaties en bovendien actief contact te zoeken met de gebruikers van het gebied.” Het Gebruikersplatform zal de ogen en oren van het gebied gaan vormen. “Maar De Groenzoom zal voor en door de gebruikers verder ontwikkelen.”

De samenstelling

Kees van der Kraan ging als ambassadeur en kwartiermaker aan de slag om het Gebruikersplatform De Groenzoom te realiseren. Hij vertelde hierover: “Tijdens de informatieavond van 23 november vorig jaar kregen we ruim veertig aanmeldingen van belangstellenden en daarop volgend meldden zich nog enkele vrijwilligers. Ik ging met allemaal in gesprek met als doel hen beter te leren kennen, welke groep ze vertegenwoordigden en welke expertise ze bezaten. Veertien leden zullen samen het Gebruikersplatform De Groenzoom vormen; allemaal met een ‘achterban’ en een nauwe betrokkenheid met en een brede interesse voor het gebied. Het is een onafhankelijk platform, maar het staat wel in nauw contact met zowel de gemeente als de beheerder (BTL), de bewoners en de gebruikers van De Groenzoom.

De leden

Het nieuwe Gebruikersplatform bestaat uit: Jos Arends (omwonende en gebruiker), Jasper Blom (planoloog en omwonende), Hayo Broekhuijzen (sportvisserij en huurder), Gerard de Hoog (lid Natuurbescherming), Michel de Koning (pachter voor veebegrazing), Cas Pannekoek (bewoner en voorzitter St. Natuur & Milieu), Ron Soeterbroek (bewoner, was gebruiker van het gebied en lid bewonersorganisatie Oude Leede), Pim Augustijn (werkte voor de provincie in recreatiegebieden), Myrthe Brabander (bewoner, afgestudeerd aan Hoge Agrarische School), Cees van der Burg (tuinbouwkundige met interesse in gebied van oudsher), Peter Kamminga (betrokken bij aanleg Floriade, Balij en Bieslandse Bos) en Hans Sanders (sportief en actief bij Rotta) met Kees van der Kraan als voorzitter, Myrthe als secretaris en Gerard als penningmeester.

Plannen

Dit jaar zal worden gebruikt om de werkzaamheden verder in te vullen. Zoals onder andere een vast aanspreekpunt, het opzetten van digitale informatie en Facebook en het samenstellen van werkgroepjes. Op 25 juni vindt de openingshandeling van De Groenzoom en de Bergboezem Berkel plaats.

(Uit: De Heraut d.d. 8 juni 2016)

« terug