21-02-2010 - Geld voor de Groenzoom

Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland – 21 februari 2010 
We maken van Oostland en de Groenzoom Berkel-Pijnacker een economisch vitaal gebied. Een gebied dat daarnaast ook een hoge landschappelijke kwaliteit heeft. Minister Verburg van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat onze plannen daarvoor van nationaal belang zijn. Daarom geeft ze 16,9 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor het project. Daar  zijn we erg blij mee, wantzonder die bijdrage van de minister kunnen we onze plannen niet uitvoeren.

In Oostland-Groenzoom gaan we de schaarse ruimte slimmer gebruiken. Kassen die nu nog verspreid liggen, zetten we op een paar plekken bij elkaar. Daardoor komt er ruimte vrij voor nieuwe natuur en recreatie, waterberging, woningen en nieuwe locaties voor de glastuinbouw. Daar kunnen milieutechnisch en economisch duurzame bedrijven komen. Bedrijven die internationaal hun concurrentiepositie kunnen handhaven of verbeteren. Inhet gebied maken we ook groene verbindingzones. Daardoor kan de recreant in de toekomst in de Groenblauwe Slinger zonder barrières van het Groene Hart naar Midden-Delfland fietsen of lopen.

« terug