08-11-2017 - Geslaagde tweede natuurwerkdag in De Groenzoom

Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud werkt tijdens deze dag mee aan de inrichting, het behoud en het herstel van natuur en landschap. De natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen, waaraan jaarlijks ruim 10.000 mensen deelnemen. Zaterdag 4 november vond de tweede natuurwerkdag in De Groenzoom plaats. Ditmaal stond het knotten van wilgen en het maken van een takkenril op het programma.
 
Waarom wilgen knotten?
Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (het knotten) zal de boom spoedig weer uitlopers vormen. Om te voorkomen dat deze te dik en te zwaar worden en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Normaliter gebeurt dit eens in de 3-4 jaar en bij voorkeur niet alle bomen in een gebied tegelijk, maar gefaseerd. Naarmate de knotwilg ouder en dikker wordt,  krijgt hij een zeer ruwe bast en ontstaan door allerlei invloeden spleten en gaten in de stam en de knot. Dergelijke oude en verweerde knotwilgen zijn buitengewoon waardevol voor een breed scala aan vogels, insecten, planten, mossen en paddenstoelen. Landschappelijk gezien zijn knotwilgen karakteristiek voor een open polderlandschap zoals De Groenzoom en mogen daarin dus niet ontbreken! 
 
Introductie en uitleg werkzaamheden
Rond 09:00 uur hadden 15 vrijwilligers zich verzameld bij Atelier de Hichte aan de Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs om wilgen te gaan knotten. Na een korte introductie en uitleg van de werkzaamheden door mij, waarbij extra aandacht uitging naar veilig werken, ging men met de fiets naar de knotlocatie langs het fietspad aan de Ruivensevaart. Hier staan in lintvormige rij zo’n 150 driejarige wilgen. Met speciaal voor dit doel aangeschafte nieuw en vlijmscherpe zagen, takkenscharen en snoeischaren ging men met veel enthousiasme aan het werk. Om het landschappelijk visueel aantrekkelijk te houden, werden de wilgen om en om geknot. Drie ijzersterke mannen van natuurwerkgroep Rotta ontfermden zich over de vrijgekomen takken om er een takkenril van te maken bij de in de buurt liggende paddenpoel. Een takkenril biedt nestelgelegenheid, veiligheid en beschutting voor zangvogels, marterachtigen zoals hermelijn en wezel, en een overwinteringsplek voor amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders. 
 
Veel werk verzet
Na tussendoor nog even met de hele groep koffie en thee gedronken te hebben, gaf ik om kwart voor twaalf het sein “het is genoeg geweest, we stoppen ermee en verzamelen al het gereedschap”. In nog geen twee uur tijd waren 47 wilgen van hun pruik verlost en stond er een stevige takkenril. In de Hichte werd nog geruime tijd in een gezellige sfeer nagepraat onder het genot van een kop koffie en thee en liet men zich de diverse belegde broodjes goed smaken. Voordat iedereen huiswaarts mocht, controleerde ik of iedereen al zijn vingers nog had en constateerde ik opgelucht en tevreden dat de ochtend zonder lichamelijk letsel en onder prima weersomstandigheden was verlopen! 
 
Vrijwilligers bedankt!
Beheercombinatie De Groenzoom kijkt terug op een zeer geslaagde natuurwerkdag en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Wij zien jullie graag volgend jaar weer om de rest van de wilgen te knotten en verder te bouwen aan de takkenril. Speciale dank gaat uit naar Jellie en Gert van Vliet van Atelier de Hichte voor hun gastvrijheid en de catering. 
 
 
Cor Noorman, Berkel en Rodenrijs 7 november 2017

« terug