09-04-2018 - Gratis compost uit De Groenzoom op te halen

Op zaterdag 21 april a.s. kunnen geïnteresseerden tussen 08:30 uur en 12:00 uur gratis ‘Groenzoomcompost’ afhalen aan de Kleihoogt 60. Om een kruidenrijke vegetatie in het natuur- en recreatiegebied te realiseren worden diverse percelen twee keer per jaar gemaaid. De nieuwe kruidenrijke vegetatie heeft een positief effect op de weidevogels en andere dieren in het gebied. Het maaisel is verwerkt tot compost, waarmee u uw moestuin en bloemenborders kunt verrijken. Op is op, dus zorg dat u op tijd bent. 
 
Compost maken
Gedurende bijna één jaar is het gemaaide gras gecomposteerd. Door de warmte (broei) in het gras zijn temperaturen van zo’n 70°C ontstaan, welke in de loop van de tijd zijn gezakt tot een constante temperatuur van 50°C. Hierdoor zijn onkruidzaden én ziektekiemen afgedood*.  Door te composteren zorgen we voor een mooie en duurzame manier van hergebruik van organisch ‘afval’; u hoeft immers geen (kunst)mest te gebruiken. Compost zorgt ook voor het vastleggen van CO2 in de bodem.
 
* Beheercombinatie De Groenzoom is niet aansprakelijk voor eventuele onkruiden of ziektes die ondanks het zorgvuldig doorlopen proces toch tot ontwikkeling komen.

« terug