09-10-2012 - Groen licht groenbeleid Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuw groenbeleid. Gedeputeerde Staten zijn blij met de instemming van Provinciale Staten met de Beleidsvisie Groen en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen. Het nieuwe groenbeleid was nodig, omdat het Rijk de groentaak heeft overgedragen aan de provincies. Met dit besluit kunnen de gebiedspartijen eindelijk aan de slag met de groenprojecten rondom stedelijk gebied. Ook de groenimpuls uit de beleidsvisie kan van start. “Na ruim twee jaar stagnatie, kunnen we eindelijk weer meters maken met groen”, aldus gedeputeerde Han Weber.

Meefinancieren

Naast ruim 50 miljoen euro rijksgeld investeert de provincie volgend jaar 17,6 miljoen euro uit eigen zak in groen rond de stad. Daarnaast stopt Zuid-Holland geld in wandel-, fiets- en vaarroutes en in maatregelen die de agrariërs ondersteunen in hun ondernemerschap. Bovendien zet de provincie ruim 12 miljoen euro opzij om goede groenprojecten van anderen mee te financieren. Iedereen kan tot 1 december 2012 nog naar de provincie stappen met groenprojecten die in 2013 kunnen worden uitgevoerd.

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is nog niet opgenomen in de Beleidsvisie Groen. Begin oktober is een rapport verschenen van de externe commissie Ontwikkelopgave Natuur. De Commissie heeft voorstellen gedaan voor de verdeling van de opgave en de daarvoor beschikbare middelen tussen provincies. De volgende stap is te kijken welke natuurontwikkeling mogelijk is voor de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie

Lees meer over de Beleidsvisie Groen.

« terug