15-08-2013 - Groen licht voor plandeel 4

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 18 juni het definitieve ontwerp van plandeel 4 (in de polder tussen de Reesloot, Keulseweg, Berkelseweg en de N470) goedgekeurd. Inmiddels zijn ook de benodigde vergunningen binnen. Groen licht dus om het plan uit te voeren. Dit zal gefaseerd gaan gebeuren.

Het eerste bestek wordt uitgevoerd van september dit jaar tot  oktober 2014.
In volgende bestekken wordt de beplanting aangebracht, worden de fietspaden aangelegd en worden de laatste werkzaamheden verricht.
De laatste afwerking is voorzien medio 2015. 

Hoewel niet alle gronden binnen de plangrens zijn verworven, kan het grootste deel van het werk (ca. 90%) nu al worden uitgevoerd. Hiervoor is een bestek aanbesteed en gegund aan aannemer Jos Scholman Groen B.V. uit Nieuwegein. Scholman zal de basisinrichting aanleggen, zoals het graven van de ‘Berkelse Vaart’, aanleg van rietoevers en het bouwen van bruggen en stuwen. De beplanting en het aanbrengen van asfaltpaden gebeurt in een later stadium.

Wij doen ons best om de overlast voor de omwonenden van de Groenzoom tot een minimum te beperken. De aannemer heeft de verplichting om de Keulseweg en de Reesloot zoveel mogelijk te ontzien met transport van en naar het werkterrein. De vaste inritten van het werkterrein komen aan weerszijden vanaf de Molenlaan en vanaf de N470. Inritten vanaf de Keulseweg en de Reesloot mogen alléén worden gebruikt als transport door het terrein echt niet mogelijk is, bijvoorbeeld als er heimachines moeten komen voor het bouwen van de bruggen.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de directievoerder, Henrie Leeuwenhaag van Arcadis, op nummer 06-27060585.

Vragen over het plan kunt u stellen aan de projectleider, Jos de Wilde van Dienst Landelijk Gebied, op nummer 06-21557894.

« terug