11-11-2014 - Groter venster Meerweg

Zoals u wellicht hebt gezien, zijn wij volop bezig met de aanleg van het natuur- en recreatiegebied de Groenzoom. Een onderdeel hiervan is de inrichting van de zgn. ‘vensters’, de onbebouwde percelen weiland langs de Meerweg.

Door een recente grondaankoop is het mogelijk geworden om tussen de woningen Meerweg 7 en 17 een groter gebied in te richten dan in het definitieve ontwerp van deelgebied 1 is aangegeven.
In het definitieve ontwerp was er in het venster één voet/fietsverbinding opgenomen nabij Meerweg 7 en de rest was nog nader uit te werken.
Nu kan er een extra fietsverbinding worden gemaakt die aansluit op het fietspad richting centrum Berkel en Rodenrijs. Dit extra fietspad is al opgenomen in het bestemmingsplan (weide met recreatief medegebruik). Hiermee wordt het doorzicht naar de Groenzoom behouden.

Wij stellen voor het gebied in te richten als een bloemrijke weide met twee poelen en een wandelpad voor een dagelijks ommetje. Om het beeld van zowel de weide als venster te versterken, worden de twee verbindingspaden tussen Meerweg en Berkelsekade afgeschermd met een meidoornhaag en een schapenraster. Het wandelpad in het venster is via klaphekjes toegankelijk.

Het plan is om in het voorjaar van 2015 het gebiedje in te richten.

« terug