25-10-2012 - Hoogheemraadschap van Delfland op werkbezoek

Hoewel de “bestuurlijk schouw” door het Hoogheemraadschap van Delfland reeds lang geleden is afgeschaft, legt het bestuur van Delfland wel elk najaar een werkbezoek af. Dit najaar is gekozen voor de Groenzoom.

Het werkbezoek was voor het bestuur en de meegereisde medewerkers en schouwmeesters niet alleen informatief. Na een presentatie van het gebied volgde een discussie waarin de werkrelaties tussen het waterschap en de uitvoeringsorganisatie kritisch werden belicht en verbeterpunten werden genoemd. Daarbij is met name de zorg van de waterveiligheid tijdens de jaren durende overgangsfase van oud naar nieuw aan de orde gesteld. Maar ook allerlei praktische zaken rond tijdelijk beheer en de najaarsschouw kwamen aan bod.

Het werkbezoek kreeg een vervolg met een rondrit en enkele wandelingen op locatie.

De sfeer van de ochtend was zeer constructief en het werkbezoek heeft bijgedragen aan het versterken van de samenwerking tussen Delfland en de Groenzoom.

« terug