23-09-2013 - Inloopavond Speelbos

De aanleg van natuur- en recreatiegebied De Groenzoom is in volle gang. Er wordt nu hard gewerkt aan de plannen voor een speelbos in deelgebied 1 van de Groenzoom. Het gebied dat grenst aan woonwijk Tolhek in Pijnacker.

Het deelgebied is nu nog een braakliggend terrein tussen de N470 en de Ruyvensevaart. Het noordelijke deel van gebied blijft straks nat en ruig en wordt op een natuurlijke manier ingericht. Het is slechts toegankelijk via een zogenaamd laarzenpad. In het zuidelijke deel is een speelbos gepland: een park met veel bos en planten, speelobjecten en een wandelpad. 

Om omwonenden en andere belangstellenden kennis te laten maken met de plannen heeft het projectbureau De Groenzoom op 23 september een inloopavond georganiseerd. Daar werden de plannen toegelicht en was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

« terug