23-12-2014 - Inrichtingsplan Venster II Meerweg vastgesteld

Venster Meerweg is het onderdeel van de Groenzoom dat grenst aan de woonwijk Meerpolder. Het Venster krijgt een parkachtige inrichting met mogelijkheden om te spelen en om kano’s te water te laten. Het wordt ook een belangrijke wandel- en fietsverbinding tussen de Meerpolder en de Groenzoom.

In juni 2014 hebben wij in een gespreksronde met omwonenden en op een inloopavond belangstellenden geïnformeerd over het concept-inrichtingsplan van deelproject Venster 2 Meerweg. De reacties waren onverdeeld positief en in een aantal gevallen aangevuld met verzoeken tot kleine aanpassingen van het plan.

Gelet op de positieve reacties heeft het Dagelijks Bestuur van De Groenzoom het plan, rekening houdend met voorstellen voor aanpassingen, vastgesteld.

Op de plankaart verwijzen de nummers naar de volgende doorgevoerde planaanpassingen:
1. Het wandelpad is verlegd, zodat het aansluiting heeft met het wandelpad uit de woonwijk. Wandelaars kunnen nu recht de Meerweg oversteken.
2. Alle kruisingen van fietspaden met de Meerweg worden gelijkwaardig. De kruisingen liggen op een plateau en de aansluitingen zijn zo recht mogelijk. Hierdoor kan er overzichtelijk en veilig worden overgestoken.
3. De vraag of het fietspad in aansluiting op de Meerweg in een bocht kon worden gelegd, kon niet worden gehonoreerd in verband met de beschikbare ruimte en het ruimtelijke effect.
4. Hier is een bredere scheiding gekomen tussen privé- en openbaar terrein. De sloot wordt verbreed naar 5 meter.
5. Het speelveld wordt sober ingericht. Het voetbalveld in de wijk is al goed uitgerust om te voetballen.
6. Er was gevraagd om beplanting langs het wandelpad aan te brengen om zo de mogelijke reserve-parkeerplaats aan het zicht te onttrekken. Vanwege het doorzicht wordt het pad niet van beplanting voorzien, maar is wel de ruimtereservering voor de parkeerplaats verschoven.
7. Om de parkeerplaats nog meer van de omgeving af te schermen, wordt rondom een haagbeplanting aangebracht.
8. De picknicktafels zijn van het speelveld verwijderd en meer richting Groenzoom verplaatst. De picknicktafels vallen onder het gebiedsmeubilair dat later wordt aangelegd.
 

Het plan is inmiddels verder technisch uitgewerkt en aanbesteed. Met de aanleg van het fietspad is reeds begonnen. De verwachting is dat in januari 2015 gestart wordt met het grondverzet, waarna het gebied mogelijk in de 2ehelft van 2015 gereed is voor gebruik.

Mocht u vragen hebben over de inrichting van Venster 2, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Los, te bereiken via d.los@dlg.nl en 06- 52401473.
In verband met de opheffing van Dienst Landelijk Gebied kunt u vanaf 1 februari met uw vragen alleen nog terecht bij het projectbureau De Groenzoom via 010-5147020 en info@degroenzoom.nl.

Wij verwijzen u graag naar het inloopspreekuur dat iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur wordt gehouden op het projectbureau De Groenzoom aan de Kleihoogt 7A.

« terug