28-03-2018 - Inzaaien idylle

Idylles zijn bloemrijke plekken voor bijen, vlinders en mensen. Het gaat bij een idylle niet om een tuintje, maar om grasland met bloeiende planten. Er wordt gewerkt met inheemse planten die thuishoren in deze regio. Het gaat ook niet om eenjarige planten die na een of twee jaar weer zijn verdwenen, maar om een meerjarige plantengroei die ook over vijf jaar nog kleurrijk is en nectar en stuifmeel levert voor de bijen en vlinders van voorjaar tot najaar.

De idylle in de Groenzoom is bijna 3.000 m2 groot. Dit jaar zullen er al bloemen verschijnen, maar over twee jaar is bloei van de idylle pas op haar mooist. Idylles zijn hard nodig want vlinders, bijen en andere bestuivers hebben het erg moeilijk.

Programma:
13.30 uur:  Welkom door De Vlinderstichting
13.33 uur:  Korte toelichting door de beide wethouders
13.45 uur:  Wat is een Idylle en waarom is dat nodig? door De Vlinderstichting
13.50 uur:  Start inzaaien idylle
14.15 uur:  Afsluiting met een eenvoudig hapje en sapje.

We vertrekken om 13.15 uur vanaf de parkeerplaats bij Meerweg 37 naar de locatie waar gezaaid gaat worden. De parkeerplek ligt aan de oostzijde van de N470 ten zuiden van de brug vanuit Pijnacker over de N470.

« terug