16-10-2014 - Laat de weidemolens maar draaien

Jeroen Heuvelink (wethouder gemeente Lansingerland) en Cas Pannekoek (voorzitter van Stichting Natuur- en Milieuwacht) hebben een van de drie herrezen weidemolens in werking gesteld op donderdag 16 oktober. 
Met het herrijzen van de weidemolens wordt een periode van verschil in opvatting over de inrichting en het gebruik van de polder afgesloten. De weidemolens zijn de uitdrukking van het streven om de Bergboezem Berkel in de oude staat te houden als een echte Hollandse polder die, zoveel mogelijk, geschikt wordt gemaakt als weidevogelreservaat.

Tijdens de feestelijk ingebruikstelling werd Cas Pannekoek benoemd tot onbezoldigd molenaar van de bergboezem Berkel. Marco den Uijl  van Loonbedrijf Vollekracht heeft aangeboden de molens voorlopig te beheren. Familie De Koning van Hoeve de Groenzoom verzorgde de drankjes en de hapjes.

De Bergboezem Berkel is een oude droogmakerij, het veen is eruit gehaald als fossiele brandstof en de kleiige ondergrond is gebleven. Die wisselt in hoogte. Er zijn hogere en drogere weilanden en lagere en nattere. Een zeer geschikt milieu voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur. 
Weidemolens horen bij de polder. Ze zorgen ervoor dat het waterpeil beter aansluit op de verschillen in hoogte van de weilanden. Omdat de molens in slechte staat verkeerden, heeft de Groenzoom ze, mede op advies van het Natuur- en MilieuPlaform, opgeknapt en vervangen.

Op dit moment wordt er druk gewerkt om ook de rest van de inrichting van de polder Bergboezem Berkel meer geschikt te maken voor weidevogels. Zo worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd en worden de dammen naar de weilanden weer van hekken voorzien.

« terug