11-08-2016 - Maaien voor de argusvlinder

In De Groenzoom leven veel verschillende vlinders. Eén van de aangetroffen soorten is de argusvlinder (Lasiommata megera), een vlinder die in heel Nederland voorkomt. Echter, “de argusvlinder vertoont de laatste jaren een sterke achteruitgang; de oorzaak daarvan is nog onbekend.” (bron, 11-08-2016). In De Groenzoom vormen onder andere weidehekken en informatieborden een essentiële voortplantingshabitat voor de vlinder. Op grassen rond deze elementen zetten de argusvlinders eitjes af en leven de rupsen. Poppen zijn te vinden op de hekken en borden zelf. Om verruiging rondom de hekken en borden tegen te gaan wordt er minimaal tweemaal per jaar gemaaid.

Natuur en recreatie
De vlinderstichting adviseert in haar ‘Beschermingsplan Argusvlinder’ om te maaien van half mei tot en met begin augustus, afhankelijk van de piek van de vliegtijd. Kijk voor meer informatie op de website van de vlinderstichting. Aangezien de tweede generatie argusvlinders zich inmiddels in De Groenzoom heeft aangediend, is beheerder Cor Noorman onlangs gestart met maaien rond de landhekken. In de komende periode worden alle voor de argusvlinder interessante elementen ‘onder handen’ genomen. Hierdoor worden geschikte plekken gecreëerd, zodat de parende argusvlinders een goed plekje kunnen vinden om hun eieren af te zetten. Uiteraard draagt het maaien van de landhekken en recreatieve voorzieningen ook bij aan de bruikbaarheid daarvan. Op deze manier gaan natuur en recreatie hand in hand.  
 

« terug