03-10-2017 - Najaarsexcursies De Groenzoom gaan van start!

Na een korte zomerstop wordt er vanaf 11 oktober a.s. tot en met maart 2018 elke tweede woensdag van de  maand weer een natuurexcursie georganiseerd in natuur- en recreatiegebied  De Groenzoom. De laatste natuurexcursie van 2017 vindt plaats op 13 december aanstaande, de eerste in 2018 in februari. Cor Noorman, beheerder van De Groenzoom begeleidt de excursies en vertelt belangstellenden over de aanwezige natuur in het gebied. Doel van de excursies is het bekendmaken van de aanwezige natuurwaarden en het stimuleren van lokale betrokkenheid. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl.
 
Flora en fauna
Sinds de officiële in beheer name van De Groenzoom door de Beheercombinatie in juni 2016 is al een goede ontwikkeling van flora en fauna zichtbaar. Er worden onder andere lepelaars, diverse soorten steltlopers, eenden, reigers en zelfs zwarte ibissen gezien door bezoekers. Tijdens de natuurexcursies vertelt beheerder Cor Noorman meer over de aanwezige flora en fauna in het gebied. 
 
Verzamelpunt en aanmelden
De excursies zijn te voet, duren maximaal twee uur en zijn gratis. Er is de mogelijkheid om op 11 oktober aan twee excursies deel te nemen. De eerste begint om 13:00 uur, de tweede start om 15:00 uur. We verzamelen op de parkeerplaats tegenover de Meerweg 42 in Berkel en Rodenrijs. Wilt u mee op pad? U kunt zich aanmelden door uiterlijk zondag 8 oktober a.s. een e-mail te sturen aan beheer@degroenzoom.nl. Geeft u alstublieft duidelijk aan op welk tijdstip u wilt meewandelen!
 
De Groenzoom
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken.

« terug