20-06-2017 - natuurexcursie groot succes

Vandaag (14-06-2017)  heb ik onder leiding van Cor Noorman van de Beheercombinatie De Groenzoom een excursie meegemaakt in de groene slinger bij Berkel en Rodenrijs. We waren met ca. 20 personen en onder een staalblauwe hemel hebben we onze tocht gelopen. De start was langs een sloot waarin veel groenalg lag, dat geeft aan dat het water zeer zuurstofrijk is en een gezonde fauna en flora herbergt. Langs het water staan heel veel distels, ik denk akkerdistel. Dit is een luilekkerland voor verscheidene soorten vlinders zoals de Kleine Vos, het Koolwitje en de Atalanta. Dit zijn de vlinders die we met eigen ogen hebben kunnen waarnemen. Cor stopte regelmatig onderweg om ons het e.e.a. te laten zien. Zo zagen we verschillende soorten Libellen en Juffers. Hij leerde ons dat een Libel zijn vleugels spreidt en een Juffer zijn vleugels inklapt als hij neerstrijkt.

Ook hebben we een tandem gezien, dat zijn twee Libellen op elkaar die in de lucht paren en daarna samen hun eitjes afzetten op de beplanting in de sloot. Naast distels groeit er ook koolzaad, dat insecten en vlinders lokt.

Het maaien gaat op een speciale manier. Om de grond arm te maken, zodat er een grotere variëteit aan planten ontstaat wordt er een stuk gemaaid en het maaisel direct afgevoerd, zodat de voedingsstoffen niet door de grond worden opgenomen. Niet alles wordt gemaaid. Er blijft ook een deel beplanting intact.

In de Groenzoom zijn ook vele vogelsoorten te zien. De watervogels zoals de Meerkoet en de Fuut. Ook de grauwe gans en de Egyptische nijlgans ontbreken niet. De volwassen ganzen zorgen voor de kleintjes, niet alleen van zichzelf, maar ook van de anderen; ze vormen een soort crèche. In de lucht hebben we kunnen genieten van een drietal zwaluwen, de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de gierzwaluw. Leuk is het om de verschillen te zien tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Een vogel die zijn eigen naam roept is de Tureluur. Deze hebben we ook gehoord en gezien. Aan de oever van het water was er een kievit en enkele grutto’s te zien. Omdat het waterpeil zeer laag is zie je ze a.h.w. over het water lopen.

Het doel van de Beheermaatschappij is zoveel mogelijk flora en fauna aan te trekken. In dit puur Hollandse landschap ontbreken ook de koeien, paarden en schapen niet. Met de boeren in het gebied is de afspraak gemaakt dat er niet meer dan 4 koeien op een hectare mogen grazen, zodat de planten de kans hebben te groeien en niet alles kaalgevreten wordt. We hebben ook kunnen genieten van een kikkerconcert, gegeven door een groene kikker. Cor had ons verteld dat hij die dag lepelaars en 2 zwarte ibissen had gezien. Nou, daar wilden we natuurlijk wel naar op zoek. Toen onze tocht bijna teneinde was werden we getrakteerd op een lepelaar, wat mooie plaatjes opleverde. 

Ik heb er erg van genoten.

Tineke van Holsteyn

www.cajomacreatief.nl

« terug