28-09-2018 - Natuurexcursies De Groenzoom; ontdek de herfst!

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u deelnemen aan een wandelexcursie in De Groenzoom. Beheerder Cor Noorman begeleidt de excursie en vertelt u over de planten en dieren die u in dit jaargetijde tegenkomt in het natuurgebied. Ondanks dat het herfst is, staan er nog bloemen in bloei en zijn er onder meer dagvlinders, diverse insecten en vogels in het gebied te zien. De wandeling start om 13:00 uur, aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl
 
Van hommels tot vlinders
Helaas hebben bestuivende insecten het erg moeilijk omdat er weinig bloemrijke plekken zijn in ons volgebouwde land. Daarom is er steeds meer aandacht voor bestuivende insecten, waarvan de honingbij het best bekend is. Echter ook hommels, wilde bijen en zweefvliegen zorgen ervoor dat bloemen en planten bestoven worden. Erg belangrijk omdat hiermee onze voedselproductie in stand wordt gehouden. In 2017 en ook dit jaar zijn in De Groenzoom idylles (bloemrijke gebieden) ingezaaid om deze insecten te voorzien van een goed leefgebied. 
 
Een bijkomend voordeel van deze idylles is dat diverse vlindersoorten van de nectar van deze bloemen profiteren. Er zijn iets meer dan 50 soorten dagvlinders in Nederland bekend. Hiervan komen er zeker achttien voor in De Groenzoom, waaronder het koolwitje, het icarusblauwtje en de dagpauwoog. 
 
Verzamelpunt en aanmelden
De excursie gaat te voet over (half)verharde paden, duurt maximaal anderhalf uur en is gratis. De wandeling op woensdag 10 oktober start om 13:00 uur. Het verzamelpunt is bij Tuinderij De Groenzoom, Stropersweg 1, 2651 MM in Berkel en Rodenrijs. We willen bezoekers vragen om op de fiets te komen omdat parkeergelegenheid schaars is. Wilt u mee op pad? Meld u uiterlijk één week voor aanvang aan door een e-mail te sturen aan beheer@degroenzoom.nl. Hondenbezitters wordt vriendelijk verzocht hun hond niet mee te nemen. Tip: Neem een verrekijker mee en zorg voor stevige wandelschoenen!   
 
De Groenzoom
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken. Beheercombinatie De Groenzoom bestaat uit BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

« terug