16-10-2014 - Natuurlijke inrichting deelgebied 1

Het werk wordt uitgevoerd door De Kuiper Noordeloos B.V. De werkzaamheden beginnen medio oktober en zullen naar verwachting duren tot 15 juli 2015. In die periode worden er nieuwe watergangen gegraven en paden aangelegd en wordt de beplanting aangebracht. Daarna volgt nog een onderhoudsperiode tot eind 2015.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om overlast voor de omwonenden te beperken. Onder het fietspad dat de wijk Tolhek verbindt met het gebied zal een duiker worden vervangen. Dit kan wel voor enige hinder zorgen. Wij zullen door middel van bebording langs de N470 en het fietspad tijdig melding maken van de activiteiten. Werkverkeer van en naar het gebied zal gebruik maken van de N470.

Het noordelijke deel van het gebied zal op een natuurlijke manier worden ingericht. Het is slechts toegankelijk via een zogenaamd laarzenpad. In het zuidelijke deel komt een park met veel beplanting en een geasfalteerd wandelpad, zodat het ook bereikbaar is voor mensen die minder goed ter been zijn.

Tijdens de inloopavond konden bezoekers hun voorkeur voor speelelementen in dit gebied kenbaar maken. Een meerderheid gaf aan speelnatuur te verkiezen boven schommels en glijbanen. In verband met de kosten van het toekomstige beheer van het gebied is ervoor gekozen geen duidelijke speelelementen aan te leggen. Bankjes e.d. zullen pas op een later moment worden geplaatst.
 

Meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden is te verkrijgen bij de heer A. Haring van Arcadis (06-27062290), die namens het projectbureau toezicht houdt op het werk, of bij de heer R. Kockelkoren van Dienst Landelijk Gebied (06-21689919).

Voor algemene informatie over de uitvoering van De Groenzoom verwijzen wij graag naar het inloopspreekuur dat iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur wordt gehouden op het projectbureau De Groenzoom aan de Kleihoogt 7A.

En actuele informatie kunt u vinden op Facebookpagina van De Groenzoom.

« terug