13-07-2017 - Ook De Groenzoom: Ganzencrèche

In De Groenzoom leven veel grote Canadese ganzen, die in het broedseizoen gemiddeld 5 tot 7 eieren leggen. Gemiddeld is het aantal nakomelingen groot. De eieren komen allemaal in dezelfde tijd uit en voor de ouders breekt daarmee een drukke tijd aan om zich te bekommeren om al het krioelende grut.

De ganzengemeenschap bedacht een passende oplossing: een kinderdagverblijf: net als bij ons worden de jonge gansjes 's ochtends vroeg afgeleverd bij een aantal vrijwillig aangewezen kleuterjuffen, zodat de ouders de rest van de dag vrij zijn. De ouders verkeren de hele dag in de geruststellende wetenschap dat hun kroost onder de veilige vleugels van vertrouwde familieleden vertoeft.

De afgelopen week kwam ik zo'n drijvend ganzenkuikendagverblijf tegen. In de voorste groep zwemmen zes al wat grotere pubers onder begeleiding van vier volwassen leiders of leidsters (je kunt aan de buitenkant van zo'n gans niet zien of het een mannetje of vrouwtje is). De achterste groep was veel groter en bestond uit beduidend jongere gansjes; vijf- of zesentwintig telde ik er, met slechts twee toeziend voogden.

Ik stond op een witte Groenzoombrug en zag de zwemklas behoedzaam naderen. Een van de leidsters maande de kleuters om dicht bij elkaar te blijven.

Op enige afstand van de brug hielden ze duidelijk in, terwijl alle ogen en oogjes op mij gericht waren. Ik begreep de boodschap en liep het pad op om me achter de rietkraag verdekt op te stellen. De voorste schare jongelingen was ondertussen al voorbij gezwommen, maar de groep ukkepukken lag nog op stroom voor de brug te dobberen. Pas nadat de voorste begeleider met een zacht ganzengakje het sein-veilig-signaal gaf, kwam het klasje aarzelend in beweging. Behoedzaam kwamen ze onder de brug door en naarmate ze mij naderden zetten ze er wat meer vaart achter. Twee strenge toezichthouders posteerden zich vlak voor mijn rietkraag met hun kop in mijn richting, terwijl de kleintjes snel achterlangs peddelden.

Om te laten zien dat ik geen kwaad in de zin had, stapte ik nog een paar passen achteruit. Een van mijn hakken zakte diep in een grote koeienvlaai.

Ook De Groenzoom! 

©JanSmith

« terug