26-06-2017 - Ook De Groenzoom: Maaien, schudden, oprollen en afvoeren

Het broedseizoen is voorbij en in het glanshaverhooiland in Deelgebied 4 is het beduidend minder druk met vogels. De jonge vogels die ik de afgelopen weken in dit gebied spotte, zijn allemaal uitgevlogen.
Tijd om te hooien, dus!
De machines van Groenaannemingsbedrijf Punt zijn druk in de weer om de eerste maaibeurt van het seizoen uit te voeren. De velden tussen de tochten worden met zorg voor eventueel achtergebleven grut gemaaid, zodat er altijd wel een vluchtroute beschikbaar blijft, als ze al niet voor het ronkende geluid op de vlucht geslagen zijn.
 
 
Een enkele zwarte kraai vliegt spiedend over de gemaaide vlakte op zoek naar een kadaver. Ik volg hem met mijn kijker en zie dat hij na verloop van tijd onverrichterzake verdwijnt; geen spoor van maaislachtoffertjes. Goed werk!
 
 
 
 
 
Daags na het maaien wordt het gras geschud om het te drogen voordat het op wiersen (rijen) gelegd kan worden. 
 
 
 
 
 
 
Daarna is het de beurt aan de opraapmachine die er handzame rollen van perst. In het kader van duurzaamheid wordt het maaisel afgevoerd naar omliggende boerenbedrijven om daar als bedekking van de stalvloeren te dienen.
 
 
 
 
Een stel lepelaars gaat ondanks de bedrijvigheid op het land gewoon door met foerageren
 
Groenzoom: duurzaam bezig.   
Het broedseizoen is voorbij en in het glanshaverhooiland in Deelgebied 4 is het beduidend minder druk met vogels. De jonge vogels die ik de afgelopen weken in dit gebied spotte, zijn allemaal uitgevlogen.
Tijd om te hooien, dus!
 
De machines van Groenaannemingsbedrijf Punt zijn druk in de weer om de eerste maaibeurt van het seizoen uit te voeren. De velden tussen de tochten worden met zorg voor eventueel achtergebleven grut gemaaid, zodat er altijd wel een vluchtroute beschikbaar blijft, als ze al niet voor het ronkende geluid op de vlucht geslagen zijn.
 
Een enkele zwarte kraai vliegt spiedend over de gemaaide vlakte op zoek naar een kadaver. Ik volg hem met mijn kijker en zie dat hij na verloop van tijd onverrichterzake verdwijnt; geen spoor van maaislachtoffertjes. Goed werk!
 
Daags na het maaien wordt het gras geschud om het te drogen voordat het op wiersen (rijen) gelegd kan worden. 
 
Daarna is het de beurt aan de opraapmachine die er handzame rollen van perst. In het kader van duurzaamheid wordt het maaisel afgevoerd naar omliggende boerenbedrijven om daar als bedekking van de stalvloeren te dienen.
 
Een stel lepelaars gaat ondanks de bedrijvigheid op het land gewoon door met foerageren
 
Groenzoom: duurzaam bezig.   
 
©JanSmith
 

« terug