11-09-2013 - Plannen beheer Groenzoom gepresenteerd aan gemeenten

Commissie Ruimte bijgepraat over beheer Groenzoom

Lansingerland- Als het aan de gemeente ligt krijgen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp een enorm natuurgebied met volop flora en fauna. Vogels, amfibieën, bevers, otters en andere zoogdieren zullen er hun intrede doen. De beheerkosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen nog wel een struikelblok vormen. Voordat het gebied aangelegd gaat worden, moet er een onderneming zijn die er toe in staat is zoiets voor elkaar te boksen. Niet voor zomaar een paar jaar, nee, voor 30 jaar als het kan. Een aantal gegadigden heeft zich al gemeld. Met name grote organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmomenten zijn één van de kanshebbers. Maar ook De Koning en Van der Helm zijn in de race. Dinsdag 3 september werd de commissie Ruimte bijgepraat over de stand van zaken.

Een punt waar onder andere commissielid Eddie Neeleman (Fractie Neeleman) en de PvdA over vielen is het feit dat het een 30-jarig plan betreft. Don van Doorn (PvdA) vindt dat de gemeente zich veel te veel vastlegt. “Is er in die 30 jaar geen ruimte voor innovatie? Er komen toch nieuwe ideeën in die jaren? We leggen ons vast”, en verwijst naar de slechte ervaring met het langdurige wurgcontract met Irado. Volgens David Louwerse die de beheervisie voor zijn rekening neemt, is dat niet het geval. “We werken met cyclussen van vijf jaar. We kijken het vijf jaar aan en het zesde jaar gaan we evalueren. Gaat het goed? Moeten we bijsturen? We hebben ons in het plan voor nu met name gefocust op het beheer. Later komt daar bijvoorbeeld horeca bij. Het is dus niet zo dat alles vast ligt, er is ruimte voor aanpassingen. Als het beheer niet goed gebeurt, dan kun je van de contractspartij af.” De reden dat Louwerse adviseert met een onderneming voor zo’n lange tijd in zee te gaan is, omdat deze eerst jaren nodig heeft om het gebied te verkennen, willen ze goede, serieuze plannen kunnen maken.
Don van Doorn wees erop dat het niet de beheerder moet zijn die de eisen stelt, maar de opdrachtgevers. In ieder geval wil de PvdA wel gebruik maken van vrijwilligers en Social Return. Dat zijn harde eisen voor de PvdA.

Rekenen
Hans Dirkzwager (Leefbaar 3B) en Jan van Arem (CDA) hebben nog eens zitten rekenen. Het totale project kost circa € 6,8 miljoen en dat betekent dat we 13 jaar vooruit kunnen als er ieder jaar € 500.000- wordt besteed. Na 13 jaar is de koek op en dan zijn de kosten van beheer dus voor rekening van de gemeenten. Wethouder Henk de Paepe bevestigde deze rekensom. Op de lange duur is het beheer dan ook veel belangrijker dan het ontwikkelen van het gebied, waarschuwde Frits Vink (CDA).

Plaatselijke ondernemingen
Louwerse en wethouder Henk De Paepe praatten als ‘Brugman’, maar verschillende partijen zoals het CDA en Leefbaar 3B wisten ze moeilijk te overtuigen. Want volgens hen is er nog een ander groot minpunt aan het verhaal. De plaatselijke boeren worden in het voorstel uitgesloten, omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen zoals die nu aan een onderneming worden gesteld bij de aanbesteding van het project. Deze mensen uit de omgeving kunnen volgens Jan van Arem (CDA) juist een meerwaarde geven aan de ontwikkeling van het gebied.
Door commissievoorzitter Blonk werd uiteindelijk voorgesteld het voorstel over het beheer van de Groenzoom aan te houden en in ieder geval dit punt met de gemeente Pijnacker-Nootdorp te bespreken. Geen enkele kandidaat heeft namelijk ervaring met inschrijven op een aanbesteding van terreinbeheer, want dat is pas recent wettelijk verplicht gesteld. “Staatsbosbeheer en Natuurmomenten voldoen in elk geval aan de belangrijkste voorwaarden”, aldus Louwerse en De Paepe. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.
 

Marloes Nuijten
Week: 36 | woensdag 11 september 2013 - Heraut

« terug