03-03-2010 - Realisatie Groenzoom van start

Telstar – 3 maart 2010
Lansingerland-Pijnacker – Op vrijdag 26 februari is een begin gemaakt met een onderdeel van de Groenblauwe Slinger, een waterrijk en groen gebied dat een verbinding vormt tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. De Groenzoom is gelegen op het grondgebied van de buurgemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Vandaar dat aan de wethouders Van der Kraan (Pijnacker-Nootdorp) en Boedhoe (Lansingerland) de eer was verstrekt om de eerste handeling voor de realisatie van de Groenzoom te verrichten. Voor beide wethouders betekende dit trouwens hun laatste officiële daad in de openbaarheid. Boedhoe (PvdA) en Van der Kraan (CDA) hebben aangegeven om, na acht jaar plaatselijke politiek, daar niet meer beschikbaar voor te zijn.

Om, als wethouder, tot hun laatste kunstje te komen, moesten de beide heren, gevolgd door een aantal belangstellenden, achter de vervallen boerenhoeve Cornelia aan de Kleihoogt in Berkel een wandeling door een zompig weiland maken. Op weg naar een gereedstaande graafmachine van Van der Helm Bedrijven.
Na wat instructies door een van de medewerkers van dit bedrijf lukte het Van der Kraan, onder het toeziende oog van zijn collega, om de eerste “hap” grond op te scheppen. Er zullen er nog vele volgen voordat De Groenzoom, begin 2014, tot stand gekomen is. De eerste activiteiten vonden trouwens plaats op de locatie waar binnenkort het (tijdelijke) projectbureau zal komen te staan.

Lange weg
Na deze buitenactiviteit werd in een voormalig stalgedeelte van de boerderij het woord gevoerd door Kees van der Kraan en David Louwerse. Laatstgenoemde is de projectdirecteur. Uit de toespraken werd zonder meer duidelijk dat er al jaren voorbereidende gesprekken zijn geweest. Vooral het verwerven van opstallen en gronden eisten veel overleg. Maar vrijwel alle benodigde gronden, in het gebied van 580 hectare – met het Rijk voor het grootste deel als financier – zijn ondertussen verworven.

Kees van der Helm van Van der Helm Bedrijven wees nog op de toepassing, bij de aanleg van fietspaden bijvoorbeeld, op het gebruik van het verhardingsmateriaal immobilisaat als ondergrond. Dit is een recyclebaar en milieuvriendelijk duurzaam product, dat bovendien goedkoper is dan traditionele verhardingsmaterialen.
Als laatste kwam wethouder Boedhoe aan het woord. “We gaan aan de slag en we doen dat niet alleen voor Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, maar voor de hele regio. Het wordt een mooi gebied waar het prettig toeven zal zijn.” Vervolgens kon men zich in het voormalige tochtige stalgedeelte, zonder tochtige koeien, tegoed doen aan chocolademelk met slagroom met daarbij een gevulde koek. En dat ging er allemaal in als koek.

(Lees het krantenbericht)
 

« terug