18-04-2017 - Serie natuurexcursies door De Groenzoom weer begonnen

Ondanks de herfstachtige weersomstandigheden hebben zich op woensdag 12 april jl. veertien enthousiaste omwonende deelnemers verzameld in Tuinderij De Groenzoom, het startpunt van de eerste van een serie van vijf maandelijkse natuurexcursies door De Groenzoom.  
 
Beleidsmatige natuurontwikkeling
Onder leiding van Groenzoombeheerder Cor Noorman gaat de groep op pad voor een ruim anderhalf uur durende wandeling door Deelgebied 3 Noordersingel dat wordt ontwikkeld tot kruiden- en faunarijk grasland.
 
Onder het wandelen schetst Cor de doelstellingen van Beheercombinatie De Groenzoom, die bestaat uit BTL en Groenaannemingsbedrijf Punt. Door middel van een vastomlijnd begrazings- en maaibeleid wordt getracht verschillende natuurtypen in het gebied te realiseren.
 
Naar aanleiding van een groepje grazende dikbilrunderen vertelt hij over het beweidingsbeleid dat ondermeer met het oog op het vraagstuk van overbemesting- en begrazing versus floraontwikkeling maximaal vier runderen per hectare toestaat. 
 
Voor het verbeteren van de biodiversiteit wordt ook een nieuwe maaimethodiek toegepast, zo vertelt Cor, het zogenoemde sinusmaaien, waarbij het grasland gedurende opeenvolgende maaiperiodes afwisselend in hoogte en breedte wordt gemaaid. Door de grillige, golf- of sinusvormige maaivorm ontstaan meerdere microklimaten, levert het gebied langer voeding (bijvoorbeeld nectar voor vlinders ) en kunnen bloemen en planten zich beter uitzaaien. Bovendien biedt deze maaimethodiek grotere veiligheid voor de in het gebied levende dieren en insecten.
 
Rammelende hazen en baltsende kieviten
Als in de verte een haas wordt gespot, vertelt Cor enthousiast dat de maand maart de paartijd, of beter gezegd de rammeltijd voor de hazen is. De rammelaars jagen elkaar op topsnelheid door het veld achterna en gaan met elkaar ‘op de vuist’. Dat kunnen zowel twee rivaliserende mannetjes zijn, maar ook een vrouwtje dat zich een mannetje van het lijf probeert te houden. Op zomerse maartdagen is het een geweldig spektakel om een 'trein' van tot wel zes rammelaars achter een vrouwtje aan te zien rennen.
 
Cor houdt van tijd tot tijd even stil om de deelnemers opmerkzaam te maken op het gedrag van kievit en tureluur die driftig hun gebied verdedigen met hun baltsvluchten. Als op commando wijzen de meegebrachte verrekijkers allemaal in dezelfde richting. 
 
Grote diversiteit vogelpopulaties
Sinds de opening in 2016 heeft dit gebied zich in relatief kort tijdsbestek ontwikkeld tot een geliefd foerageer-en nestgebied van veel verschillende water- en weidevogels. Zo zijn er tal van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten te spotten. Ook grote groepen smienten, meerkoeten, eenden en ganzen hebben zich er gevestigd. IJsvogels, lepelaars, kluten en zelfs ibissen laten zich steeds vaker zien, net als torenvalken, sperwers, kiekendieven en buizerds die regelmatig boven het gebied vliegen. 
 
Volgende excursie
Op woensdag 10 mei volgt de tweede wandeling, waarbij ongetwijfeld veel aandacht zal worden besteed aan bloemen en planten en vlinders en insecten.
Wilt u dan mee op pad, meld u dan aan via een e-mail aan beheer@degroenzoom.nl of neem telefonisch contact op met Cor Noorman via 06 21 82 44 38. 
 
De excursie start om 15:00 uur bij Tuinderij de Groenzoom aan de Stropersweg 1, 2651 MM Berkel en Rodenrijs. 
 
Vanaf 14:00 uur kunt u bij deze gezellige uitspanning binnenlopen, waar de vriendelijke bediening u desgewenst een glas geurige (kruiden-) thee, een lekkere kop koffie, al of niet vergezeld van huisgebakken koek of taart serveert.

« terug