09-09-2011 - Staatssecretaris Bleker verricht starthandeling Deelgebied 2

Onder het motto ‘Mooi en Vitaal Delfland’ heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op vrijdag 9 september jl. de starthandeling verricht voor het FES-project Oostland / Groenzone Berkel-Pijnacker (De Groenzoom). In het kader van het FES project ontvangt De Groenzoom een extra bijdrage van het Rijk en de Provincie voor het opheffen van barrières en het verbeteren van de inrichting.

Tijdens de bustoer door het gebied bracht de staatssecretaris en zijn gezelschap o.a. een bezoek aan De Groenzoom. Aldaar verrichtte Henk Bleker de starthandeling voor de uitvoering van Deelgebied 2 (tussen Kleihoogt en Middelweg) door het onthullen van een bouwbord aan de Kleihoogt. Hij wenste de Uitvoeringsorganisatie veel succes met de uitvoering en prees in algemene zin de voortvarendheid waarmee in dit gebied de uitvoering ter hand wordt genomen.

Het grondwerk voor de watergangen, voet- en fietspaden en het grasland zijn aanbesteed aan fa. Jos Scholman uit Nieuwegein. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2011.

Meer over het bezoek van staatssecretaris Bleeker aan de Groenzoom vindt u o.a. op de website van DLG.

« terug