13-08-2010 - Start realisatie Groenzoom

Na jaren van intensieve voorbereiding en grondverwerving is in augustis 2010 gestart met de uitvoering van de Groenzoom. De Groenzoom moet de komende jaren uitgroeien tot een grootschalig natuur- en recreatiegebied tussen Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Gestart is in het eerste plandeel, gelegen in de weilanden ten noorden van de Meerweg in Berkel en Rodenrijs.

De eerste werkzaamheden omvatten het creëren van rietland en het graven van de centrale waterplas. Gelijktijdig werden verlaten kassen gesloopt. Met deze maatregelen kreeg het uitzicht en leefklimaat voor de bewoners van de Meerweg en de woonwijk Meerpolder al direct een positieve impuls.

Grondtransport over Meerweg
De in het eerste plandeel vrijkomende grond (maximaal 40.000 m3) is gebruikt om het voormalig gronddepot langs de N470 op hoogte te brengen. Daarvoor was grondtransport over een deel van de Meerweg nodig.

Om dit transport veilig en zonder onnodige overlast te laten plaatsvinden, was een aantal maatregelen genomen. Zo was de Meerweg tijdelijk voor doorgaand verkeer afgesloten en was de toegestane snelheid tot 30 km teruggebracht. Fietsers en motorvoertuigen werden over de Oostmeerlaan omgeleid. Drie permanent aanwezige verkeersregelaars hebben het grondtransport verder in goede banen geleid.

« terug