15-05-2017 - Tweede natuurexcursie in De Groenzoom doorslaand succes

Als ik om half drie arriveer, ligt de glazen kas van de gezellige theetuin van Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg in Berkel te schitteren in de stralende middagzon. Met dit weer is een wandeling door De Groenzoom een feest. 
Voor wat alweer de tweede natuurwandeling door De Groenzoom is, hebben zich ruim dertig belangstellenden aangemeld. Na een kort welkomstwoord door de beheerder van het gebied, Cor Noorman, gaat de groep om drie uur op weg. Onderweg zal Cor weer allerlei wetenswaardigheden vertellen over wat de natuur in De Groenzoom te bieden heeft en uitleg geven over het bijzondere karakter van dit in ontwikkeling zijnde natuur- en recreatiegebied.   
Als ik om half drie arriveer, ligt de glazen kas van de gezellige theetuin van Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg in Berkel te schitteren in de stralende middagzon. Met dit weer is een wandeling door De Groenzoom een feest. 
Voor wat alweer de tweede natuurwandeling door De Groenzoom is, hebben zich ruim dertig belangstellenden aangemeld. Na een kort welkomstwoord door de beheerder van het gebied, Cor Noorman, gaat de groep om drie uur op weg. Onderweg zal Cor weer allerlei wetenswaardigheden vertellen over wat de natuur in De Groenzoom te bieden heeft en uitleg geven over het bijzondere karakter van dit in ontwikkeling zijnde natuur- en recreatiegebied.   
 
Beheerstrategieën
Allereerst schetst hij in het kort de doelstellingen van Beheercombinatie De Groenzoom, die zich in opdracht van buurgemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op verschillende manieren bezighoudt met de realisatie van verschillende natuurtypen in het gebied. Zo is het maaibeleid voornamelijk gericht op het bevorderen en in stand houden van zo veel mogelijk insectensoorten door in delen van De Groenzoom, met uitzondering van weidevogelgebieden, gedurende opeenvolgende maaiperiodes het zogenaamde sinusmaaien toe te passen. Zo blijft er het hele jaar door voldoende vegetatie behouden.
Beheerstrategieën
Allereerst schetst hij in het kort de doelstellingen van Beheercombinatie De Groenzoom, die zich in opdracht van buurgemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op verschillende manieren bezighoudt met de realisatie van verschillende natuurtypen in het gebied. Zo is het maaibeleid voornamelijk gericht op het bevorderen en in stand houden van zo veel mogelijk insectensoorten door in delen van De Groenzoom, met uitzondering van weidevogelgebieden, gedurende opeenvolgende maaiperiodes het zogenaamde sinusmaaien toe te passen. Zo blijft er het hele jaar door voldoende vegetatie behouden.
 
Bloemen, kruiden en vlinders
Langs de oevers van de brede sloten waarlangs we wandelen groeit ondermeer veel koolzaad, fluitenkruid en brandnetel. Het zijn belangrijke planten voor het voortbestaan van allerlei soorten dagvlinders, bijen en zeefvliegen die er hun nectar vergaren en hun eitjes kunnen afzetten. Cor wijst ons op de verschillen tussen het klein koolwitje, grootkoolwitje en het klein geaderd witje en vertelt desgevraagd dat dagvlinders te herkennen zijn aan het knopje aan het eind van elke voelspriet, terwijl dat bij nachtvlinders ontbreekt. 
 
Weidevogelbeheer
In de vaart zwemt een wilde eend met haar kroost voorbij en Cor vertelt dat eigenlijk voor alle vogelsoorten geldt dat tenminste een jong volwassen moet worden om zodoende het voortbestaan van de soort te waarborgen. Bij grutto, kievit en andere weidevogels is de laatste jaren sprake van ernstige achteruitgang en dus is het beleid van de Beheercombinatie gericht op het bevorderen van een zo gunstig mogelijke leefomgeving voor deze bedreigde vogels.
Uitkijkend over het uitgestrekte plasdrasgebied langs de Noordervaart zien de wandelaars tureluurs, scholeksters, grutto's en kieviten. Kraaien en een torenvalk zorgen voor het nodige tumult bij vogels met jongen die de belagers onbevreesd verjagen. 
In het gebied zijn weliswaar veel ganzen aanwezig, maar vooralsnog zijn er geen plannen om de ganzenpopulatie in De Groenzoom in te dammen, zoals onlangs in het nieuws werd gesuggereerd. De aanwezige ganzen hebben hun jongen verzameld in zogenoemde crèches, die de ouders bij toerbeurt bewaken.
 
Zwaluwen en watervogels
Er vliegen weer tientallen boerenzwaluwen boven het gebied. Een van de aanwezigen wil weten wat het verschil is tussen een mannetjes- en vrouwtjes boerenzwaluw. Cor antwoordt dat de mannetjesvogels zich onderscheiden door langere staartpunten. Bouwen boerenzwaluwen het nest bij voorkeur in open boerenschuren en stallen, zo heeft de huiszwaluw het liefst witgeverfde overhangende dakranden waaronder hij zijn nest metselt.
De wandeling gaat verder langs de brede Noordersingel waar wordt stilgestaan bij allerlei watervogels. Er vliegt een oeverloper op om een eindje verderop een veilig onderkomen te zoeken, visdiefjes vliegen boven het water op zoek naar kleine visjes. Tureluurs en grutto's waden foeragerend door het ondiepe water en meerkoeten voeren weer een spetterend gevecht. 
Als in de verte een haas wordt gespot, vertelt Cor enthousiast over de zogenoemde rammeltijd van de hazen, waarbij ze elkaar op topsnelheid door het veld achterna jagen en soms met elkaar op de vuist gaan om indruk te maken op de vrouwtjes. 
En op deze zomerse dag zijn de groepsleden tot slot getuigen van een even opzienbarend als zeldzaam tafereel: het voorspel en de uiteindelijke de paring van twee tureluurs op de oever van de Noordersingel. Het is een gebeurtennis die volgens Cor best mag worden beschouwd als een voorrecht om mee te maken.  
 
 
Warm applaus en verkoelend ijs
Na bijna twee uur komt het gezelschap na de circa 2 kilometer lange wandeling door dit zeer gevarieerde stukje natuur weer aan bij de Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg. Na zijn dankwoord krijgt de natuurgids een warm applaus van alle aanwezigen. Een aantal wandelaars stapt nog even de gezellige theeschenkerij binnen voor een hartelijk geserveerd geurig kopje kruidenthee of koffie met een huisgebakken lekkernij. Sommigen doen zich op een warme namiddag als deze zelfs tegoed aan overheerlijk huisgemaakt aardbeien- of vanille-ijs.
 
Volgende excursie
Op woensdag 14 juni volgt de derde wandeling, waarbij ongetwijfeld weer veel aandacht besteed zal worden aan alles dat groeit en bloeit in de steeds mooier wordende De Groenzoom.
Wilt u dan mee op pad, meld u dan snel aan bij beheerder Cor Noorman. Dat kan via een e-mail naar beheer@degroenzoom.nl. 
De excursie start dan weer om 15:00 uur bij Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg 1, 2651 MM Berkel en Rodenrijs.
Het wordt aanbevolen om een verrekijker mee te nemen.
Volgende excursie
Op woensdag 14 juni volgt de derde wandeling, waarbij ongetwijfeld weer veel aandacht besteed zal worden aan alles dat groeit en bloeit in de steeds mooier wordende De Groenzoom.
Wilt u dan mee op pad, meld u dan snel aan bij beheerder Cor Noorman. Dat kan via een e-mail naar beheer@degroenzoom.nl
De excursie start dan weer om 15:00 uur bij Tuinderij De Groenzoom aan de Stropersweg 1, 2651 MM Berkel en Rodenrijs.
Het wordt aanbevolen om een verrekijker mee te nemen.
 
©JanSmith

« terug