12-11-2013 - Verbeteren kaden continu proces

Kaden zo veilig mogelijk houden, doet Delfland door de conditie van deze waterkeringen nauwlettend in de gaten te houden en te investeren in de noodzakelijke verbeteringen. Een aantal kaden wordt momenteel onder handen genomen. Dit werk gaat ook de komende jaren verder.

Als er weinig bebouwing is en er geen technische complexe zaken spelen is het vrij eenvoudig. Vaker wonen er mensen vlakbij of bijna op de kade en vraagt het meer maatwerk, in zowel de aanpak als in het contact met de omgeving. Dat geldt ook voor kaden waar wegen of fietspaden op liggen. Voor de aanpak van deze laatste categorie gaat Delfland in gesprek met gemeenten, die meestal de wegbeheerder zijn.

In het werkgebied van Delfland liggen 81 polders, van elkaar gescheiden door kaden. De ontwatering van deze polders verloopt via een stelsel van kanalen en vaarten met aan weerszijden een waterkering. Deze kaden moeten voortdurend hoge waterstanden tegenhouden. Het belang van kaden is dan ook groot. In dit deel van Nederland daalt de bodem. De kaden dalen met ongeveer 1 centimeter per jaar net zo hard mee. Om de veiligheid te handhaven is het dan ook nodig de kaden regelmatig op te hogen.

(Uit de nieuwsbrief van Hoogheemraadschap van Delfland van 12 november 2013)
 

« terug