02-10-2014 - Vrij toegang voor vissen in de Bergboezem

Naast het gemaal in de Bergboezem Berkel, dat Delfland momenteel bouwt, komt een vislift zodat vissen onbelemmerd de polder in en uit kunnen trekken om zich voort te planten.

De vislift bestaat uit een lange buis die de lager gelegen polderwatergang met de hoger gelegen binnenboezem (hoofdwaterstelsel) verbindt. Om de intrek naar de polder te stimuleren zorgt een pomp voor een lokstroom waardoor de vissen de buis in zwemmen. De vissen voelen zo dat het water warmer is en proeven het polderwater waar ze ook naar toe willen om te paaien. Op gezette tijden sluit een afsluiter de zijde van de binnenboezem af en gaat de afsluiter bij de polder open. Op dat moment zwemmen de vissen de polder in. Voor de uittrek in het najaar zorgt een lokstroom in tegenovergestelde richting ervoor dat de vissen met de stroming naar de hoger gelegen binnenboezem ‘gelift' worden en de polder op deze wijze kunnen verlaten. Begin november 2014 wordt de vislift aangelegd.

In de Bergboezem Berkel vinden momenteel diverse werkzaamheden plaats om deze polder klaar te maken voor de toekomst. De Bergboezem dient namelijk als waterberging op momenten dat het overtollige water bij hevige regen niet snel genoeg via het hoofdwaterstelsel afgevoerd kan worden. Daarnaast zorgen natuurvriendelijke oevers en een gevarieerde visstand in de polder ervoor dat de waterkwaliteit in het gebied ook een positieve impuls krijgen.

« terug