16-05-2018 - Vrijwilligers gezocht voor Recreatiemonitoring De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. In juni 2016 werd het gebied op feestelijke wijze geopend en officieel opengesteld voor recreanten. Beheercombinatie De Groenzoom (Groenaannemingsbedrijf Punt en BTL Realisatie) beheert, onderhoudt en ontwikkelt De Groenzoom sindsdien. Het beheer vindt plaats op basis van een plan waarin het stimuleren van lokale betrokkenheid en recreatief gebruik doelen zijn, naast de natuurdoelstellingen voor het gebied. De beheercombinatie voert diverse tellingen en metingen uit om te toetsen of de gewenste ontwikkelingen plaatsvinden.
 
Na de nulmeting in 2016, gaan we in juni opnieuw monitoren. Op donderdag 7 juni vinden daarvoor ochtend-, middag- en avondtellingen plaats. Op vaste locaties verspreid door het gebied wordt daarbij gedurende een uur het aantal fietsers, voetgangers, kanoërs, paardrijders etc. geteld. Na dit uur verplaatst de teller zich naar een volgende aangewezen locatie. Zo kan elke teller gedurende een dagdeel op drie locaties een telling uitvoeren. Dit herhaalt zich in de middag en avond. Deze monitoringactiviteit vindt daarna ook nog plaats op zaterdag 9 juni. Bij slecht weer schuiven de activiteiten een week door naar donderdag 14 en zaterdag 16 juni.
 
Bent u één of meerdere dagdelen in de gelegenheid te helpen, dan vernemen wij dat graag. U kunt zich aanmelden en uw beschikbaarheid opgeven via Beheer@degroenzoom.nl. Voor een hapje en een drankje voor de tellers wordt gezorgd. Diverse leden van het Gebruikersplatform De Groenzoom hebben hun bijdrage al toegezegd.
 
Als tegenprestatie voor de hulp die wij van diverse betrokkenen ontvangen bij het beheer van de Groenzoom en de assistentie bij deze monitoring, heeft de Beheercombinatie inmiddels een vlinderidylle gefinancierd. Deze idylle is al ingezaaid nabij de N470 op de grens van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. In samenwerking met de Vlinderstichting is een bloemrijk mengsel ingezaaid. Dit biedt komende zomer en najaar volop mogelijkheden voor vlinders om nectar te vinden. Wij tellen de aanwezige vlinders regelmatig, zodat we een goed beeld hebben van het effect van de vlinderidylle. Uiteraard kunt u de vlinderidylle bezoeken en tijdens mooi weer genieten van de fladderende vlinders die op hun beurt genieten van de bloempracht.

« terug