02-09-2011 - Werkbezoek CDA Agrarisch Platform Z-H

Vrijdag 2 september organiseerde het Agrarisch Platform een werkbezoek aan de Groenzoom. Thema van de bijeenkomst luidde “Natuurbeheer door boeren – van theorie naar praktijk”. Bezocht werd het projectbureau de Groenzoom aan het Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs en het rundvleesveehouderijbedrijf van Alice en Gerard de Koning. Ook Martin Oosthoek was hierbij aanwezig, hij runt vanuit Berkel een schapenbedrijf met 2.000 ooien. Naast CDA-gedeputeerde Liesbeth Spies waren onder andere de CDA-statenleden Ellen Verkoelen en Ton van der Stoep aanwezig. De regio was vanuit diverse geledingen goed vertegenwoordigd.

Wethouder Henk de Paepe van Lansingerland, voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Groenzoom, introduceerde de organisatorische aanpak samen met Pijnacker- Nootdorp voor de Groenzoom. Hij attendeerde hierbij op het belang van infrastructuur in het gebied. Johan van der Burg, CD- raadslid in Lansingerland, benadrukte het belang van boeren voor het behoud van het karakter van het gebied. Vanwege de schaalvergroting en grondonttrekking voor woningbouw is het aantal boeren in de regio de afgelopen jaren van ongeveer 45 naar 10 gedaald.

De directeur van het projectbureau, David Louwerse, gaf aan dat de Groenzoom het smalste onderdeel is van de Groenblauwe Slinger, die deel uitmaakt van de Ecologisch Hoofdstructuur. De Groenzoom ligt tussen Zoetermeer en Rotterdam. Momenteel zijn de meeste van 560 ha door de overheid verworven. Op dit moment wordt gewerkt aan inrichtingsplannen waaronder de functie van waterberging voor een van deelgebieden. Piet van Adrichem, voorzitter van de LTO Noord afdeling Oostland, legde de nadruk op de kennis bij de boeren van het gebied om beheertaken in het gebied op te pakken. In een enquete hebben de omliggende veehouderijbedrijven aangegeven welke mogelijkheden zij zien voor actieve deelname. Beoogd beheerder is Staatsbosbeheer, waarvan het regiohoofd Wout Neutel aangaf ervaring te hebben met het inschakelen van boeren. Echter, het is wachten op het Bestuursakkoord tussen het IPO en het Rijk over de invulling.

Volledig verslag werkbezoek CDA Agrarisch Platform Z-H

« terug