03-03-2010 - Wethouders graven voor projectbureau De Groenzoom

De Heraut  – 3 maart 2010 
Berkel en Rodenrijs - De wethouders Kees van der Kraan (Pijnacker-Nootdorp) en Naushad Boedhoe (Lansingerland) verrichtten vrijdagmiddag 26 februari de eerste handeling voor De Groenzoom. Zij maken beiden deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom.

Met deze eerste handeling werd een startsein gegeven voor de realisatie van De Groenzoom (voorheen Groenzone), een waterrijk recreatie- en natuurgebied van 560 hectare dat grenst aan de gemeenten Lansingerland en Pijnacker- Nootdorp. Projectbureau De Groenzoom realiseert dit gebied in opdracht van beide gemeenten. De uitvoering start dit jaar en loopt door tot 2014.
Begonnen wordt in het deelgebied dat wordt begrensd door de Meerweg, de N470 en de Kleihoogt. Aan het begin van de Kleihoogt wordt de (tijdelijke) huisvesting van het Projectbureau gerealiseerd.
Nadat projectdirecteur David Louwerse iedereen welkom had geheten en nog even de tip had gegeven vooral laarzen aan te trekken ging het hele gezelschap op pad: het weiland in richting de plaats waar het tijdelijke bureau een plek zal krijgen. “Hier liepen vorige week nog schapen,” wist Louwerse.
De beide wethouders beklommen een kraan om de eerste schep grond te verzetten, waarna men nog even nagenoot in de winderige en regenachtige polder. In een in de nabijheid gelegen stal wachtten warme chocolademelk en een woordje van beide wethouders.

Eindelijk actie
Kees van der Kraan verzuchtte uit de grond van zijn hart: “Het doet me deugd dat er zo vlak voor de verkiezingen nog gestart kan worden. Even terugkijkend zien we minstens tien jaar van voorbereidende werkzaamheden.
Nu gebeurt er eindelijk iets! We hebben net samen een stukje gegraven op de locatie waar de nieuwe tijdelijke behuizing moet komen; de locatie in het gebied waaruit gewerkt wordt en dat is ideaal. Men kan er langs komen voor informatie, om te vergaderen, belangstellenden kunnen er hun licht op doen.
Er komt daar op die plek ook een fietspad. Stapje voor stapje ontwikkelen en plannen en dat begint ook met het verleggen van kabels en leidingen.” Naushad Boedhoe onderstreepte nog eens dat De Groenzoom onderdeel vormt van de Groenblauwe Slinger, de Hof van Delfland en het metropoletaire park tussen Rotterdam en Delfland en tevens van de Noordas. “Het past in het totaalproject Groen en Recreatiegebieden Rotterdam en Haaglanden. Geschikt en toegankelijk voor de hele regio.” Tenslotte: “Zowel Lansingerland als Pijnacker-Nootdorp zijn aangewezen Vinex-locaties en kennen dus veel verstedelijking. Waterberging komt er als compensatie, maar daarbij wordt tevens gekeken naar het grote geheel aan voorzieningen.” 

Gereed
Het streven is om De Groenzoom in 2014 gereed te hebben. Een fikse klus, aldus Louwerse. “Maar het gebied wordt een aanwinst zowel op recreatief als natuurlijk terrein. De ondergrond van dit gebied wordt gevormd door een kleiplateau. Hierdoor is vanuit het Projectbureau een gedeelte van het gebied, waar De Groenzoom gerealiseerd wordt, goed te overzien. De ontsluitingsweg voor het Projectbureau wordt alvast gelegd op de plek waar een recreatief fietspad is voorzien. Om de ontsluiting snel te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van zogenaamd ‘Immobilisaatvloer’ aangebracht door Van der Helm als verhardingsmateriaal. Dit is een recyclebaar, milieuvriendelijk en duurzaam product dat goedkoper is dan traditionele verharding.

(Lees het krantenbericht)

 

« terug