13-03-2014 - Wijzigingsovereenkomst getekend

Als gevolg van een wijziging van het rijksbeleid was het noodzakelijk de bestaande Ontwikkelingsovereenkomst Groenzone Pijnacker-Berkel en Bergboezem Oude Leede te wijzigen. De onderhandelingen hierover hebben o.m. geresulteerd in nadere afspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Aangezien er in de overeenkomst ook taken en verplichtingen voor de Groenzoom zijn opgenomen, was De Groenzoom ook partij bij deze overeenkomst. 

Op 13 maart is de Wijzigingsovereenkomst ondertekend door Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland), Jaap van Staalduine (wethouder Pijnacker-Nootdorp) en Henk de Paepe (wethouder Lansingerland). Dat betekent dat de financiële positie van De Groenzoom is veiliggesteld. De beide wethouders ontvingen van de gedeputeerde een cheque voor de afkoop van het beheer van De Groenzoom.

De nieuwe afspraken vervangen de oude, die dateren van 2008. De taken en verantwoordelijkheden zijn gewijzigd. Zo is de uitvoeringsorganisatie nu helemaal verantwoordelijk voor realisatie. Na de inrichting komt het beheer van het natuur – en recreatiegebied bij de gemeenten te liggen.

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn ten minste dertig jaar verantwoordelijk voor het beheer, toezicht, onderhoud en instandhouding. De provincie verstrekt ongeveer 16 miljoen euro aan de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie.

Alle betrokkenen zijn verheugd dat er met het vastleggen van de nieuwe afspraken finale duidelijkheid is over de taken, financiën en verantwoordelijkheden. De planning is dat grote delen van de Groenzoom in 2015 gereed zijn en dat enkele onderdelen medio 2016, begin 2017 in gebruik kunnen worden genomen.

De Groenzoom wordt een waterrijk recreatie- en natuurgebied van 552 hectare en grenst aan de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De Groenzoom wordt ingericht met water, rietlanden en graslanden en af en toe beplanting. Met fietspaden, kanoroutes, voetpaden en ruiterpaden is het gebied straks toegankelijk voor recreatie.

« terug