© Cor Noorman

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Jan Smith

Documenten

Op deze pagina vindt u uiteenlopende informatie over De Groenzoom. Informatie over de recreatieve mogelijkheden in het gebied. En in de beheerplannen informatie over het beheer wat de Beheercombinatie uitvoert om recreatie mogelijk te maken en de ontwikkeling van de natuurwaarden te stimuleren. Tot slot zijn soortengidsen opgenomen van doelsoorten. Voor bijvoorbeeld vlinders en vegetatie is informatie opgenomen over de uiterlijke verschijning, verspreiding in Nederland, gewenste groeiplaatsen en dergelijke.

Beheerplan

Toelichting op alle beheertypen in het gebied en de werkzaamheden die nodig zijn om dit verder tot ontwikkeling te brengen.

Beheerplan

Toelichting op alle beheertypen in het gebied en de werkzaamheden die nodig zijn om dit verder tot ontwikkeling te brengen.

Flyer "Big 5"

Spot de “Big 5 ” met behulp van deze flyer.

Sootengidsen

Informatie over verschillende soorten libellen die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Enkele soorten komen al voor, voor andere proberen we de omstandigheden te optimaliseren zodat ze zich kunnen vestigen.

Informatie over verschillende soorten vlinders die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Een groot aantal soorten komt al voor, voor enkele proberen we de omstandigheden te optimaliseren zodat ze vanuit omringende gebieden zich ook in De Groenzoom zullen vestigen.

Informatie over verschillende soorten weidevogels die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Vele soorten broeden in De Groenzoom of vinden er hun voedsel.

Informatie over verschillende soorten struweelvogels die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Vele soorten broeden in De Groenzoom of vinden er hun voedsel.

Er groeien en bloeien allerlei soorten in De Groenzoom. De soortenrijkdom neemt geleidelijk toe.

Partijen

Bij De Groenzoom zijn verschillende partijen betrokken die zorgen voor het beheer en onderhoud.

© Cor Noorman

© Jan Smith

© Jan Smith

© Cor Noorman

Beheer

Lees hier meer over onze doelstellingen voor de natuur en de lokale betrokkenheid.

X