© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Succesvolle opening vlinderidylle

16-05-2019

Woensdag 15 mei is de afgelopen jaar ingezaaide vlinderidylle in De Groenzoom officieel geopend. Dit gebeurde door de wethouders van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, samen een groep kinderen van de dagopvang Skippy uit Pijnacker. Op het onthulde bord staan diverse afbeeldingen en soortnamen van vlinders. Als u in de idylle vlinders hebt gespot kunt u op het bord checken welke soorten het betreft.

Het onthulde bord is ontworpen en ter beschikking gesteld door de Vlinderstichting. Kars Veling lichte namens deze stichting het belang van de idylle als voedselbron voor vlinders en bijen toe. Hij nam de zeer geïnteresseerde kinderen op geheel eigen wijze mee in zijn verhaal en stelde hen enkele vragen waarop enthousiaste reacties volgde. Aansluitend werden enkele witjes los gelaten, die samen met de al rondfladderende vlinders De Groenzoom nog mooier maken. Een zeer geslaagde dag!

X